Tynne, wieś w gminie Równe, 1922 r. Żniwa. Ze zbiorów rodziny Bonkowiczów-Sittauerów.