Równe, 1917 r. Odlewnia. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.