Równe, miasto, 1914 r. Ulica Dyrektorska. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.