Klewań, 2000 r. Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z 1630 r. W 1943 r. i początku 1944 r. schronienie ludności polskiej przed nacjonalistami ukraińskimi i punkt obrony. Obecnie w remoncie. Własność M. Rakowskiej.