Korzec, 2000 r. Obraz Matki Boskiej Koreckiej, znajdujący się w korzeckiej cerkwi. Fot. T. Marciak.