Równe, 1914 r. Teatr letni w parku. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.