Hruszwica. Pocztówka z lat 30-tych z projektem budowanego wówczas na terenie wsi kościoła. Własność M. Rakowskiej.