Hruszwica, 2000 r. Po dworze, parku i sadzie pozostało wzniesienie z kasztanem, który rósł na gazonie przed dworem (miejsce wykonania zdjęcia). Własność M. Rakowskiej.