Równe, koniec I wojny światowej. Barokowy pałac książąt Lubomirskich z przełomu XVII i XVIII w. Zniszczony podczas wojny z bolszewikami oraz spalony w 1927 r. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.