Szpanów Cukrownia, osada w gminie Równe, 1935 r. Przedstawienie dziecięce uczniów Szkoły Powszechnej i przedszkola przy Cukrowni Szpanów. Z lewej przedszkolanka Józefa Polińska. Własność A. Kucowskiego.