Hallerówka, lata 1937-1938. Dom osadnika Jerzego Bonkowicza-Sittauera. Ze zbiorów rodziny Bonkowiczów-Sittauerów.