Równe, lata międzywojenne. Zdjęcie na zakończenie służby wojskowej w 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich, stacjonującym w mieście. Własność T. Marcinkowskiego.