Kostopol, miasto, 1938 r. Przedstawiciele miejscowych władz.
Kostopol, 2002 r. Kościół rzymskokatolicki w budowie. Poprzedni kościól z 1924 r. został zniszczony przez władze sowieckie w 1972 r.
Berezne, miasteczko, koniec XIX w. Dzieci właścicieli majątku Szubków w gminie Tuczyn powiatu rówieńskiego, od lewej: Włodzimierz, Maria i Nina Rybczyńscy.
Berezne, 1910 r. Po balu w sferach ziemiańskich. W środkowym rzędzie druga od lewej Nina Rybczyńska, córka.
Berezne, około 1910 r. Spotkanie towarzyskie. Pośrodku w ciemnej sukni z białym żabotem pod szyją Nina Rybczyńska.
Berezne, 1913 r. Między panami stoi Nina Rybczyńska, niżej Olga Rybczyńska oraz córki właścicieli majątku Szubków.
Berezne, lata 1913-1914. Właścicielki majątku Szubków w gminie Tuczyn powiatu rówieńskiego, od lewej: Oktawia Rybczyńska z domu von Stein i jej córki - Olga i Nina.
Majątek Wielkie Pole w gminie Berezne, 1904 r. Właściciel majątku Ignacy Rybczyński z wnuczkiem Włodzimierzem.
Janowa Dolina, osada robotnicza w gminie Kostopol, koniec lat 30-tych. Państwowe Kamieniołomy wydobywające bazalt. Budynek Zarządu Kamieniołomów.
Janowa Dolina, 2002 r. Pozostałości po przedwojennych Państwowych Kamieniołomach.
Ludwipol, miasteczko i siedziba gminy, 1933 r. Kurs Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. W górnych rzędach chór parafialny, najniżej orkiestra parafialna. W pierwszym rzędzie nad orkiestrą ks. Leonard Samosenko.
Ludwipol, 1937 r. Zespół aktorski Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Siedzi ks. Bolesław Żyliński.
Ludwipol, 1938 r. Uczniowie VII klasy Szkoły Powszechnej wraz z gronem pedagogicznym: kierownik szkoły Jan Mielniczuk, nauczyciele - Jan Lubczak (zamordowany przez Ukraińców w 1943 r.), jego żona i Sokała.
Bronisławka, kolonia w gminie Ludwipol, 1938 r. Pod kopcem im. marszałka Józefa Piłsudskiego druhny z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Potaszni.
Bystrzyce nad Słuczą, wieś w gminie Ludwipol, 1941 r. Budynek szkoły.
Janówka, kolonia w gminie Ludwipol, 11 listopada 1936 r. Obchody Święta Niepodległości.W dolnym lewym rogu nauczycielka Przyszlakowska, w prawym - nauczycielka Lubczakowa. Nad godłem pośród wojskowych ks. Bolesław Żyliński, Franciszek Pawełczyk, Franciszek Feliński.
Janówka, wieś i kolonia w gminie Ludwipol, 1938 r. Dożynki zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. W pierwszym rzędzie na dole od lewej: Kacperska, Fajferowa, Kubiczowa, Rajsnerowa, ks. Bolesław Żyliński, Deniowa, rotmistrz kawalerii Kozłowski, Żygadło; w drugim rzędzie od lewej: Florczakowa, Guniowa, Aniela Węgłowska, Leontyna Iwanicka, Żygadło, Panecka. Nocą z 8 na 9 września 1943 r. na wieś i kolonię napadły bojówki UPA i zamordowały 22 osoby.
Potasznia (Rudnia Potasznia), wieś w gminie Ludwipol, 1936 r. Chór parafialny. W pierwszym rzędzie na dole siedzą od lewej: Paweł Kuriata, organista Czesław Osicki, Marian Wilczyński, Zygmunt Kuriata; w środkowym rzędzie od lewej: kucharka księdza Kamila Kuriata, Leontyna Lisiecka, Ludwika Osicka, Rozalia Łoś, Marta Sztandara, Genowefa Kaczorowska; w górnym rzędzie stoją od lewej: Lonia Dawidowicz, Kazimierz Pawłowski, Tomasz Klepuszewski, ks. Faustyn Lisicki, Jaworski, Walenty Łoś, Ewa Bendyk.
Stepań, miasteczko i siedziba gminy, 2002 r. Ruiny wieży zegarowej pałacu Worcellów z końca XVIII w., właścicieli Stepania w XVIII i XIX w. W okresie międzywojennym wieża, jako ostatnia istniejąca część pałacu, była we względnie dobrym stanie.

Berezne, 1942 r. Pogrzeb zamordowanych 4 stycznia 1942 r. przez nacjonalistów ukraińskich mieszkańców kolonii Zalesie w gminie Berezne. Ofiarami byli: sparaliżowane małżeństwo Felicjan i Anna Żarczyńscy, ich syn Antoni z żoną Natalią i Tadeusz Donizo.
Lipniki, kolonia w gminie Berezne, 1943 r. Zwłoki zamordowanych Polaków podczas napadu UPA na kolonię 26 marca 1943 r.
Lipniki, 1943 r. Zwłoki zamordowanych Polaków w kolonii Lipniki.
Lipniki, 1943 r. Zwłoki zamordowanych Polaków w kolonii Lipniki.
Lipniki, 1943 r. Zwłoki zamordowanych Polaków w Lipnikach złożone do wspólnej mogiły 182 ofiar. Po prawej stronie widoczna ściana długiego wykopu-mogiły.
Lipniki, lata 90-te. Z polskiej kolonii liczącej 55 gospodarstw, posiadającej szkołę i Dom Ludowy, pozostała tylko droga, po której obu stronach położone były zagrody.
Lipniki, lata 90-te. W miejscu, gdzie stoi samochód, stał Dom Ludowy. Między Domem Ludowym a drogą znajdowała się zbiorowa mogiła.
Michałówka, kolonia w gminie Derażne, lata 30-te. Na zdjęciu późniejsze ofiary hitlerowców i UPA. W tylnym rzędzie: pierwszy od prawej kierownik szkoły w Michałówce - Walenty Dyka, rozstrzelany przez Niemców w 1942 r. jako zakładnik wskutek prowokacji ukraińskiej, pierwszy od lewej - prof. Franciszek Mączak z Liceum Krzemienieckiego, zamordowany w lipcu 1941 r. przez Niemców przy współudziale Ukraińców. Spaleni żywcem w swym domu widocznym na zdjęciu przez UPA w marcu-kwietniu 1943 r.: Janina Dykowa, nauczycielka, drugi od lewej w tylnym rzędzie ojciec Dykowej Franciszek Mazurkiewicz, dzieci Dyków: Jadwiga i Jerzy - w mundurku harcerskim. Chłopiec w dwurzędowej marynarce - Stanisław Mączak (zmarł).
Janowa Dolina, osada w gminie Kostopol, 1943 r. Widok ulicy A po napadzie nacjonalistów ukraińskich 23 kwietnia 1943 r.
Janowa Dolina, 2001 r. Krzyż postawiony przez dawnych mieszkańców powiatu kostopolskiego ku pamięci 600 Polaków zamordowanych przez UPA 23 kwietnia 1943 r.
Janowa Dolina, 2001 r. Dwujęzyczny napis na krzyżu-pomniku poświęcony ofiarom UPA z 23 kwietnia 1943 r., bez wymienienia sprawców zbrodni.
Janowa Dolina, 2001 r. Kamień z napisem upamiętniającym zamordowanych Polaków w kwietniu 1943 r., stojący obok krzyża-pomnika.
Stepań, miasteczko, siedziba gminy, 2002 r. Pomnik ufundowany przez dawnych mieszkańców powiatu kostopolskiego z napisem 'Pamięci Polaków, parafian kościoła pw. św. Michała Archanioła w Stepaniu z lat 1814-1943'.
Huta Stepańska w gminie Stepań, koniec lat 90-tych. Wieś polska zniszczona przez UPA wraz z okolicznymi koloniami polskimi 16-18 lipca 1943 r. W akcji tej zamordowano około 600 Polaków. Krzyż z napisem 'Pamięci Polaków Huty Stepańskiej i okolicy, zmarłych i zamordowanych przed 19 lipca 1943' na dawnym cmentarzu rzymskokatolickim.
Kazimierka, wieś w gminie Stepań, 2002 r. Krzyż na miejscu zniszczonego w kwietniu 1943 r. przez UPA barokowego kościoła pw. św. Kazimierza z 1640 r.
Mapa - miejsca zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. Oprac. Ewy Siemaszko w książce Władysława i Ewy Siemaszków: 'Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945'. Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2000.

Powiat kostopolski - zajmował środkowo-wschodnią część województwa wołyńskiego i graniczył: na zachodzie z powiatem łuckim, na północy z powiatem sarneńskim, na wschodzie wzdłuż granicy z ZSRR oraz na południu z powiatem rówieńskim.
Powierzchnia powiatu wynosiła 3.496 km2, a ludność - 159,6 tys. osób (według spisu z 1931 r.), dając wskaźnik zamieszkania 46 osób na 1 km2.
Powiat w większości zamieszkały był przez ludność ukraińską liczącą 105,5 tys. (66,1%). Drugą narodowością pod względem liczebności byli tam Polacy w liczbie 35,0 tys. osób. Reszta to Żydzi, Niemcy i inne nieliczne grupy narodowościowe.
Na terenie powiatu usytuowane były 2 miasta (Kostopol, Bereźne), 6 gmin wiejskich, 233 gromady wiejskie (sołectwa). Do dziś zdołano ustalić, że na terenie powiatu kostopolskiego rzezie ludności polskiej dokonane w latach 1939-1944 przez nacjonalistów ukraińskich pochłonęły około 4.400 osób. Według naszych ocen, stanowi to około 60% ogólnej liczby wymordowanych Polaków w powiecie kostopolskim, którą ocenia się na 7.000 osób.


Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl