Janowa Dolina, 2001 r. Kamień z napisem upamiętniającym zamordowanych Polaków w kwietniu 1943 r., stojący obok krzyża-pomnika. Własność Jana Rutkowskiego.