Lipniki, 1943 r. Zwłoki zamordowanych Polaków w kolonii Lipniki. Fot. Sarnowski. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar Henryka Słowińskiego i Helionidy Pikulskiej).