Janówka, wieś i kolonia w gminie Ludwipol, 1938 r.
Dożynki zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. W pierwszym rzędzie na dole od lewej: Kacperska,
Fajferowa, Kubiczowa, Rajsnerowa, ks. Bolesław Żyliński, Deniowa, rotmistrz kawalerii Kozłowski, Żygadło;
w drugim rzędzie od lewej: Florczakowa, Guniowa, Aniela Węgłowska, Leontyna Iwanicka, Żygadło, Panecka.
Nocą z 8 na 9 września 1943 r. na wieś i kolonię napadły bojówki UPA i zamordowały 22 osoby.
Własność Józefy Marciniak.