Ludwipol, 1937 r. Zespół aktorski Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Siedzi ks. Bolesław Żyliński. Własność Józefy Marciniak.