Huta Stepańska w gminie Stepań, koniec lat 90-tych. Wieś polska zniszczona przez UPA wraz z okolicznymi koloniami polskimi 16-18 lipca 1943 r. W akcji tej zamordowano około 600 Polaków. Krzyż z napisem "Pamięci Polaków Huty Stepańskiej i okolicy, zmarłych i zamordowanych przed 19 lipca 1943" na dawnym cmentarzu rzymskokatolickim. Ze zbiorów Leona Popka.