Ludwipol, miasteczko i siedziba gminy, 1933 r. Kurs Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.
W górnych rzędach chór parafialny, najniżej orkiestra parafialna.
W pierwszym rzędzie nad orkiestrą ks. Leonard Samosenko.
Własność Józefy Marciniak.