Lipniki, 1943 r. Zwłoki zamordowanych Polaków w Lipnikach złożone do wspólnej mogiły 182 ofiar. Po prawej stronie widoczna ściana długiego wykopu-mogiły. Fot. Sarnowski. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar Henryka Słowińskiego i Helionidy Pikulskiej).