Michałówka, kolonia w gminie Derażne, lata 30-te. Na zdjęciu późniejsze ofiary hitlerowców i UPA. W tylnym rzędzie: pierwszy od prawej kierownik szkoły w Michałówce - Walenty Dyka, rozstrzelany przez Niemców w 1942 r. jako zakładnik wskutek prowokacji ukraińskiej, pierwszy od lewej - prof. Franciszek Mączak z Liceum Krzemienieckiego, zamordowany w lipcu 1941 r. przez Niemców przy współudziale Ukraińców. Spaleni żywcem w swym domu widocznym na zdjęciu przez UPA w marcu-kwietniu 1943 r.: Janina Dykowa, nauczycielka, drugi od lewej w tylnym rzędzie ojciec Dykowej Franciszek Mazurkiewicz, dzieci Dyków: Jadwiga i Jerzy - w mundurku harcerskim. Chłopiec w dwurzędowej marynarce - Stanisław Mączak (zmarł). Ze zbiorów Sławomira Mączaka.