Kostopol, miasto, 1938 r. Przedstawiciele miejscowych władz. Własność Józefy Marciniak.