Bronisławka, kolonia w gminie Ludwipol, 1938 r.
Pod kopcem im. marszałka Józefa Piłsudskiego
druhny z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Potaszni.
Własność Józefy Marciniak.