Ludwipol, 1938 r. Uczniowie VII klasy Szkoły Powszechnej wraz z gronem pedagogicznym:
kierownik szkoły Jan Mielniczuk, nauczyciele - Jan Lubczak (zamordowany
przez Ukraińców w 1943 r.), jego żona i Sokała. Własność Józefy Marciniak.