Majątek Wielkie Pole w gminie Berezne, 1904 r.
Właściciel majątku Ignacy Rybczyński z wnuczkiem Włodzimierzem.
Własność Barbary Charewicz-Wiśnickiej.