O życiu na Wołyniu przed II wojną światową

 1. Wołyń moich przodków - dawne tradycje - Bolesław Szpryngiel
 2. Przysłowia i porzekadła w gwarze ludności polskiej Północnego Wołynia - Bolesław Szpryngiel
 3. Pobratymcy - Bolesław Szpryngiel (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków...")
 4. Wspominki pradziadka - Bolesław Szpryngiel (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków...")
 5. Moi żydowscy krajanie - Bolesław Szpryngiel (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków...")
 6. Odyseja Grzegorza Szpryngela - Bolesław Szpryngiel (nadesłano do serwisu "Wołyń...")
 7. Wspomnienia nie tylko z Wołynia - Bolesław Szpryngiel (nadesłano do serwisu "Wołyń...")
 8. Łuck - Szczęśliwe dzieciństwo - Tadeusz Marcinkowski (rozdział IV z książki "Skarby pamięci", Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze - nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków...")
 9. Moi znajomi łucczanie - Tadeusz Marcinkowski (rozdział XIX z książki "Skarby pamięci", Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze - nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków...")
 10. Moje dzieciństwo na Wołyniu - Beata Kisiel Lubichowa (Kowel, Równe, Zdołbunów, Włodzimierz Wołyński; wspomnienia nadesłane do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 11. Moje wspomnienia z Wołynia - Jadwiga Dąbkowska, 1920-2012 (wspomnienia nadesłane do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 12. Biblioteki i archiwa w rezydencjach polskich ziemian na Wołyniu w okresie zaborów - Jacek Szum Borkowski
 13. Dopóki żyję... - Jakub Nowykiw-Krzemiński ("Książę Roman Sanguszko - życie i śmierć" - opowiadanie nadesłane do redakcji serwisu "Wołyń naszych przodków")


Spis wspomnień wojennych według autorów (w kolejności alfabetycznej)

Przeczytaj także "Lato 1943" - artykuł Barbary Odnous zamieszczony w kwartalniku "Karta" nr 46/2005.

 1. Jan Białowąs i Helena Ciszak (Ihrowica na Podolu) - Jedni Ukraińcy spalili dom, drudzy uratowali życie ("Rzeczpospolita", 23.12.2009, fragmenty)
 2. Aniela Dębska (Kisielin) - Tamtego lata w Kisielinie ("Tygodnik Powszechny" nr 28, 13.07.2003)
 3. Irena Gajowczyk (Hurby, gmina Buderarz) - Ocalić od zapomnienia! ("Głos Kresowian" - nr 11/2003)
 4. Jadwiga Grusiewicz z d. Rusiecka (Kolonia Czesnówka w pow. Horochów) - Widziałam jak z wielu wagonów wyrzucali na śnieg zamarznięte na śmierć dzieci (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 5. Konstanty Jeżyński "Grom" (Aleksandrówka) - Moje wspomnienia z okresu zawieruchy wojennej, przeżytych dni i lat koszmaru na Wołyniu (z książki "Ludobójstwo ukraińskie...")
 6. Leon Karłowicz - Lekarze i sanitariuszki 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK ("Gazeta Lekarska" nr 12/2001)
 7. Henryk Kloc (Wola Ostrowiecka) - Najtragiczniejsze chwile mojego życia ("Na Rubieży" nr 2/1993)
 8. Zbigniew Komorski (Łuck) - Moje wołyńskie dzieciństwo (Towarzystwo Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku, lipiec 2012)
 9. Barbara Krawczyk - Uratowana z pożogi ("Głos Kresowian" - nr 11/2003)
 10. Leokadia Michaluk z d. Południewska (Kolonia Jasionówka) - Była jeszcze ciemna noc, gdy położyli nas wszystkich twarzą do ziemi... (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 11. Wiesława Danuta Nowacka (Kolonia Bolesławówka) - Masakra wiernych w kaplicy w Chrynowie (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 12. Zenon Leopold Paszkowski (Łuck) - Mój wołyński dzień (Tow. Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku)
 13. Leokadia Pawłowicz (Mohylno) - Ojciec rozpoznał wśród oprawców dawnego parobka (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 14. Roman Pełka (kolonia Borówka) - Wygrażali, że ani jednego Polaka nie wypuszczą żywego, tylko wszystkich wymordują... (z książki "Ludobójstwo ukraińskie...")
 15. Janina Pit z d. Pittner (Majdan, pow. Drohobycz, woj. lwowskie) - Czarna sukienka (o mordowaniu polskich leśników i ich rodzin na Kresach przez ukraińskich nacjonalistów)
 16. Helena Popek (Wola Ostrowiecka) - To była ucieczka przed śmiercią ("Nasz Dziennik", 08.10.2009)
 17. Aleksander Pradun (Ostrówka)- Miałem wtedy 13 lat... ("Na Rubieży" nr 3/1993)
 18. Stefania Sawicka z domu Macegoniuk (Kąty) - 1943 rok - Kąty (przekazano osobiście do redakcji serwisu "Wołyń naszych przodków")
 19. Leokadia Skowrońska (Aleksandrówka) - Cudem ocalona ("Biuletyn" nr 5)
 20. Marianna Soroka (Wola Ostrowiecka) - Polska Niobe ("Na Rubieży" nr 3/1993)
 21. Janina Stopyra-Gawrońska (Łopuszna koło Lwowa) - Bez dzieciństwa (fragment książki "Bez dzieciństwa")
 22. Stefania Szal (wieś Boratycze oraz Korytniki) - Pamięć - drogą do wyzwolenia (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 23. Bolesław Szpryngiel (Rudnia) - Rudnia (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 24. Zofia Szwal (Orzeszyna), Helena Busiakiewicz (Zagaje), Leokadia Grzybowska (Aleksandrówka k. Łucka) - Pojednanie na cmentarzu ("Wprost" nr 28/2003)
 25. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - Zagłada Korościatyna (woj. tarnopolskie)


Spis wspomnień wojennych według miejscowości (w kolejności alfabetycznej)

 1. Aleksandrówka - Cudem ocalona - Leokadia Skowrońska ("Biuletyn" nr 5)
 2. Aleksandrówka - Moje wspomnienia z okresu zawieruchy wojennej, przeżytych dni i lat koszmaru na Wołyniu - Konstanty Jeżyński "Grom" (z książki "Ludobójstwo ukraińskie...")
 3. Aleksandrówka k. Łucka - Pojednanie na cmentarzu - Leokadia Grzybowska ("Wprost" nr 28/2003)
 4. Boratycze oraz Korytniki - Pamięć - drogą do wyzwolenia - Stefania Szal (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 5. Borówka Kolonia - Wygrażali, że ani jednego Polaka nie wypuszczą żywego, tylko wszystkich wymordują... - Roman Pełka (z książki "Ludobójstwo ukraińskie...")
 6. Chrynów - Masakra wiernych w kaplicy w Chrynowie - Wiesława Danuta Nowacka z Kolonii Bolesławówka (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 7. Czesnówka w pow. Horochów - Widziałam jak z wielu wagonów wyrzucali na śnieg zamarznięte na śmierć dzieci - Jadwiga Grusiewicz z d. Rusiecka (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 8. Hurby, gmina Buderarz - Ocalić od zapomnienia! - Irena Gajowczyk ("Głos Kresowian" - nr 11/2003)
 9. Ihrowica na Podolu - Jedni Ukraińcy spalili dom, drudzy uratowali życie - Jan Białowąs i Helena Ciszak ("Rzeczpospolita", 23.12.2009, fragmenty)
 10. Jasionówka Kolonia - Była jeszcze ciemna noc, gdy położyli nas wszystkich twarzą do ziemi... - Leokadia Michaluk z d. Południewska (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 11. Kąty - 1943 rok - Kąty - Stefania Sawicka z domu Macegoniuk (przekazano osobiście do redakcji serwisu "Wołyń naszych przodków")
 12. Kisielin - Tamtego lata w Kisielinie - Aniela Dębska ("Tygodnik Powszechny" nr 28, 13.07.2003)
 13. Korościatyn (woj. tarnopolskie) - Zagłada Korościatyna - ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
 14. Łopuszna koło Lwowa - Bez dzieciństwa - Janina Stopyra-Gawrońska (fragment książki "Bez dzieciństwa")
 15. Łuck - Mój wołyński dzień - Zenon Leopold Paszkowski (Tow. Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku)
 16. Łuck - Moje wołyńskie dzieciństwo - Zbigniew Komorski (Tow. Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku)
 17. Majdan (pow. Drohobycz, woj. lwowskie) - Czarna sukienka - Janina Pit z d. Pittner (o mordowaniu polskich leśników i ich rodzin na Kresach przez ukraińskich nacjonalistów)
 18. Mohylno - Ojciec rozpoznał wśród oprawców dawnego parobka - Leokadia Pawłowicz (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 19. Orzeszyna - Pojednanie na cmentarzu - Zofia Szwal ("Wprost" nr 28/2003)
 20. Ostrówka - Miałem wtedy 13 lat... - Aleksander Pradun ("Na Rubieży" nr 3/1993)
 21. Rudnia - Rudnia - Bolesław Szpryngiel (nadesłano do serwisu "Wołyń naszych przodków")
 22. Wola Ostrowiecka - Najtragiczniejsze chwile mojego życia - Henryk Kloc ("Na Rubieży" nr 2/1993)
 23. Wola Ostrowiecka - Polska Niobe - Marianna Soroka ("Na Rubieży" nr 3/1993)
 24. Wola Ostrowiecka - To była ucieczka przed śmiercią - Helena Popek ("Nasz Dziennik", 08.10.2009)
 25. Zagaje - Pojednanie na cmentarzu - Helena Busiakiewicz ("Wprost" nr 28/2003)

 26. Inne materiały:

 27. Lekarze i sanitariuszki 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - Leon Karłowicz ("Gazeta Lekarska" nr 12/2001)
 28. Uratowana z pożogi - Barbara Krawczyk ("Głos Kresowian" - nr 11/2003)

Na Państwa listy ze wspomnieniami czekamy pod adresem: jkosiaty@esculap.pl

Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl