Lipnik, kolonia w gminie Werba, 1933 r. Na wzgórzu obelisk zwieńczony dwugłowym austriackim orłem, postawiony podczas I wojny światowej przez wojsko austriackie, prawdopodobnie dla uczczenia poległych żołnierzy w walkach z Rosjanami. Własność Zbigniewa Wojcieszka.