Onyszkowce, wieś w gminie Werba, połowa lat 30-tych. Poświęcenie dzwonu do nowowybudowanej przez osadników kaplicy. Na pierwszym planie stoją od lewej: właściciel majątku "Milcza Duża" Józef Korzeniowski, wójtowa Downarowicz, starosta dubieński, właścicielka majątku Bereh Gabriela Luba Radzimińska. Własność Zbigniewa Wojcieszka.