Werba, latem 1939 r. Pracownicy Zarządu Gminnego. Własność Zbigniewa Wojcieszka.