Zimno, wieś w gminie Mikulicze, 1998 r. Zespół cerkiewno-klasztorny z XV w. o charakterze warownym. Fot. L. Popek.