Uściług, 1937 r. Bateria Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii na ćwiczeniach terenowych. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.