Krzemieniec, lata 70-te. Ulica S³owackiego z innej strony. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Nied¼wieckich.