Krzemieniec, lata międzywojenne. Cmentarz Tunicki. Pomnik na grobie matki Juliusza Słowackiego Salomei z Januszewskich primo voto Słowackiej, secundo voto Becú, oraz jej rodziców. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra NiedĽwieckich.