Krzemieniec, lata międzywojenne. Ulica Słowackiego. Pocztówka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.