Dubno, lata międzywojenne. Kościół oo. Bernardynów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1620 r., barokowy. W latach 1854-1921 i obecnie cerkiew prawosławna. Pocztówka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.