Dubno, lata międzywojenne. Ulica gen. Listowskiego.
Pocztówka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.