Werba, 1936 r. Zespół ludowy polsko-czesko-ukraiński. Własność Zbigniewa Wojcieszka.