Werba, 1935 r. Podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Stoją grupami: "strzelcy" (Związek Strzelecki), strażacy, harcerze i zuchy. Własność Zbigniewa Wojcieszka.