Książki o życiu na Kresach Wschodnich II RP (wydane przed 1939 r.)
- pełne teksty w wersji elektronicznej

 1. Autor nieznany - "Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego", Kraków, 1863 - pełny tekst książki (plik pdf; 12,8 MB).
 2. Antoni Andrzejowski - "Ramoty starego Detiuka o Wołyniu", Wydawca M. Arct, Wilno, 1921 - pełny tekst książki (pliki djvu spakowane do archiwum WinRAR (zip); 16,1 MB).
 3. Henryk Biegeleisen - "Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego", Dom Książki Polskiej, Warszawa, 1930 - pełny tekst książki (pliki djvu spakowane do archiwum WinRAR (zip); 11,7 MB).
 4. Stefan Bogusławski - "1914-1915 Wojna w Polsce. Opowiadania naocznego świadka, lekarza Czerwonego Krzyża", nakładem autora, Chicago, USA, 1916 - pełny tekst książki (plik pdf; 9,11 MB).
 5. Aleksander Brückner - "Cywilizacja i język - Szkice z dziejów obyczajowości polskiej", Druk K.Kowalewskiego, Warszawa, 1901 - pełny tekst książki (plik pdf; 12 MB).
 6. Franciszek Korab Brzozowski - "Przysłowia polskie", Drukarnia Aleksandra Słomskiego, Kraków, 1896 - pełny tekst książki (plik djvu; 16,2 MB).
 7. Maryan Dubiecki - "Kudak - twierdza kresowa i jej okolice", Nakład Gebethnera i Wolfa, Kraków, 1900 - pełny tekst książki (plik pdf; 5,75 MB).
 8. Maryan Dubiecki - "Na kresach i za kresami. Wspomnienia i szkice", Księgarnia Leona Idzikowskiego, Kijów, 1914 - pełny tekst książki (plik pdf; 32,5 MB).
 9. Roman Dyboski - "Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921)", Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1922 - pełny tekst książki (plik pdf; 10,3 MB).
 10. Zygmunt Gloger - "Dolinami rzek - opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy", Nakład Ferdynanda Hosicka, Warszawa, 1903 - pełny tekst książki (plik pdf; 19,7 MB).
 11. Łukasz Gołębiowski - "Domy i dwory", Towarzystwo Królewskie Warszawskie, Druk N.Glucksberga, Warszawa, 1830 - pełny tekst książki (plik pdf; 10,3 MB).
 12. Łukasz Gołębiowski - "Lud polski. Jego zwyczaje, zabobony", Drukarnia A. Gałęzowskiego, Warszawa, 1830 - pełny tekst książki (plik pdf; 10,3 MB).
 13. Franciszek Jaworski - "Lwów stary i wczorajszy", Nakładem "Kurjera Lwowskiego", Lwów, 1910 - pełny tekst książki (plik pdf; 26,8 MB).
 14. Franciszek Jaworski - "O szarym Lwowie", H.Altenberg, G.Seyfarth, E.Wende i sp., Lwów, 1916 - pełny tekst książki (plik pdf; 16,1 MB).
 15. Oskar Kolberg - "Zwyczaje i obrzędy weselne z Polesia", Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1889 - pełny tekst książki (plik pdf; 3,41 MB).
 16. Adam Krajewski - "Lwowskie przedmieścia - obrazki i szkice z przed pół wieku", Skład Główny w Księgarni Gubrynowicza i Syna we Lwowie, Nakładem Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa, Lwów, 1909 - pełny tekst książki (plik djvu; 3,29 MB).
 17. Władysław Łoziński - "Życie polskie w dawnych wiekach", Księgarnia H. Altenberga, Lwów, 1931 - pełny tekst książki (plik djvu; 50 MB).
 18. Mikołaj Malinowski - "Księga wspomnień", Akademia Umiejętności, Kraków, 1907 - pełny tekst książki (plik pdf; 7,39 MB).
 19. Stanisław Mierzeński - "Podole, Wołyń i Ukraina", Drukiem Kornela Pillera, Lwów, 1862 - pełny tekst książki (plik pdf; 5,98 MB).
 20. Grzela Niedziela - "Polski starosta weselny. Przemówienia, toasty, zwyczaje oraz Pieśni i śpiewki weselne u ludu naszego w różnych okolicach kraju", Biała Galicya, Nakładem Księgarni Wydawniczej Józefa Jurczyka, ok. 1910 - pełny tekst książki (plik pdf; 7,21 MB).
 21. Kazimierz Nitsch - "Mowa ludu polskiego", Skład Główny: Leon Frommer, Kraków, 1911 - pełny tekst książki (plik djvu; 6,43 MB).
 22. Fortunat Nowicki - "Wołyń i jego mieszkańce w r. 1863", Druk J.I.Kraszewskiego, Drezno, 1870 - pełny tekst książki (plik pdf; 10 MB).
 23. Władysław Orobkiewicz - "Z dziejów walk i cierpień na Kresach. Z 12 ilustracyami", Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów-Warszawa, 1919 - pełny tekst książki (plik djvu; 5,08 MB).
 24. Edward Pawłowicz - "Wspomnienia z nad Wilji i Niemna. Studya - podróże", nakładem autora, Lwów, 1883 - pełny tekst książki (plik djvu; 2,13 MB).
 25. Ludwik z Pokiewia - "Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów", Drukarnia M.Romma, Wilno 1846 - pełny tekst książki (plik pdf; 18,3 MB).
 26. Kazimierz Ryś - "Obrona Lwowa w roku 1939", Biblioteka Orła Białego, Sekcja Wydawnicza APW (Armii Polskiej na Wschodzie), Palestyna, 1943 - pełny tekst książki (plik pdf; 1,78 MB).
 27. Lucian Siemiński - "Podania i legendy polskie, ruskie, litewskie", Księgarnia J.K.Żupańskiego, Poznań, 1845 - pełny tekst książki (plik pdf; 40 MB).
 28. Tadeusz Jerzy Stecki - "Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów, 1864 - pełny tekst książki (plik pdf; 24,1 MB).
 29. Stanisław Tarnowski - "O Rusi i Rusinach", Nakładem Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków, 1891 - pełny tekst książki (plik pdf; 4,18 MB).
 30. Henryk Wernic - "Bajeczki i wierszyki dla dzieci od lat 4 do 7", Wydanie Księgarni Michała Arcta, Warszawa, 1890 - pełny tekst książki (plik pdf; 16,8 MB).
 31. Józef Wiczkowski - "Lwów jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po mieście", Księgarnia H.Altenberga, Lwów, 1907 - pełny tekst książki (plik pdf; 21,3 MB).

Książki o wydarzeniach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
przed i w okresie II wojny światowej (pełne teksty)

Publikacje zamieszczono dzięki zgodzie autorów oraz pomocy Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej (Okręgu Wołyńskiego). Książki napisane przez Jana Białowąsa
przesłał i udostępnił jego syn - Zdzisław Białowąs. Serdecznie dziękujemy.

 1. Praca zbiorowa - "1943 Zbrodnia Wołyńska - Prawda i Pamięć" - Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 2013 - pełny tekst broszury (plik pdf; 3,2 MB).
 2. Praca zbiorowa - "1943 Volhynian Massacres - Truth and Remembrance" - Institute of National Remembrance, Warsaw, 2013 - full text (pdf file; 863 KB).
 3. Edmund Henryk Bakuniak "Jeż" - "Osnowa - Zgrupowanie Pułkowe 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - Od Lasów Wołyńskich do Puszczy Solskiej", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, Warszawa, 2004 - pełny tekst książki (plik pdf; 14,2 MB).
 4. Jan Białowąs - "Krwawa Podolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 roku", Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2003 - pełny tekst książki (plik pdf; 19,9 MB).
 5. Jan Białowąs - "Pogrzeb po sześćdziesięciu czterech latach", Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009 - pełny tekst książki (plik pdf; 5,81 MB).
 6. Jan Białowąs - "Żył i umarł dla innych - Wspomnienie o zamordowanym ks. Stanisławie Szczepankiewiczu, proboszczu Ihrowicy 10.02.1906-24.12.1944", Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2010 - pełny tekst książki (plik pdf; 7,20 MB).
 7. Stanisław Biskupski - "Świadkowie mówią", Światowy Związek Żołnierzy AK, Okręg Wołyński, Warszawa, 1996 - pełny tekst książki (plik pdf; 3,88 MB).
 8. Władysław Filar - "Działania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, Warszawa, 2011 - pełny tekst książki: część 1 (plik pdf; 9,64 MB) i część 2 (plik pdf; 12,1 MB).
 9. Władysław Filar - "Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w II wojnie światowej", Warszawa, 1999 - pełny tekst książki (plik pdf; 3,74 MB).
 10. Władysław Filar - "Przed akcją "Wisła" był Wołyń", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, 2000 - pełny tekst książki (plik pdf; 3,74 MB).
 11. Stanisław Jastrzębski - "Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947", Wydawnictwo Nortom, 2007 - wstęp do książki (plik pdf; 327 KB).
 12. Ryszard Mieczysław Klisowski - "Wybrane wiersze wołyńskie", Instytut Badań Kościelnych w Łucku, Biblioteka "Wołania z Wołynia" t. 81, Biały Dunajec-Ostróg, 2013 - pełny tekst książki (plik pdf; 13,1 MB).
 13. Stanisław Koszewski (praca zbiorowa) - "Pamięć i nadzieja", Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja", Chełm, 2010 - pełny tekst książki (plik pdf; 1,56 MB).
 14. S. Agnieszka Michna - "Siostry zakonne - ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1947", Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 2010 - pełny tekst książki (plik pdf; 2 MB).
 15. Romuald Niedzielko - "Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA", Warszawa, 2007 - pełny tekst książki (plik pdf; 3,78 MB).
 16. Apolinary Oliwa - "Gdy poświęcano noże. Tragedia Wołynia Już bez cenzury - wspomnienia powojenne", Wydawnictwo Nowik sp.j., Opole, 2013 - wstęp Ewy Siemaszko i fragment książki (plik pdf; 249 KB).
 17. Czesław Piotrowski - "Wojskowe i historyczne tradycje 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 1993 - pełny tekst książki: część 1 (plik pdf; 16,2 MB), część 2 (plik pdf; 15,8 MB), część 3 (plik pdf; 13,7 MB).
 18. Wiktor Poliszczuk - "Dowody zbrodni OUN i UPA - Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu", Toronto, 2000 - pełny tekst książki (plik pdf; 62,7 MB).
 19. Michał Posadzy - "Ksiądz Jan Chojnacki - Życie i śmierć księdza", Szubin 5.12.2014 - pełny tekst książki (plik pdf; 7,55 MB).
 20. Wiesław Romanowski - "Bandera - terrorysta z Galicji", Wyd. Demart, Warszawa, 2012 - recenzja książki napisana przez Stanisława Srokowskiego pt. "Morderca upudrowany".
 21. Ewa Siemaszko, Władysław Siemaszko - "Terror ukraiński i zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane przez OUN-UPA na ludności polskiej na Wołyniu w latach 1939-1945", Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich w Warszawie, 1998 - pełny tekst książki (plik pdf; 1,56 MB).
 22. Ewa Siemaszko, Władysław Siemaszko - "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945" (tom I i II), Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa, 2000 - przedmowa do książki Prof. dr. Ryszarda Szawłowskiego oraz fragmenty książki: "OUN-UPA. Formacje zbrojne" i "Obrona ludności polskiej na Wołyniu".
 23. Alf Soczyński - "Krew i ogień", Wydawnictwo My Book, Szczecin 2009 r. - recenzja książki napisana przez Jana Stanisława Jeża pt. "Czas nie zagoił ran".
 24. Stanisław Srokowski - "Nienawiść", Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszwa, 2006 - rozmowa z autorem książki pt. "Wielka ciemność spowiła Kresy".
 25. Bronisław Szeremeta - "Watażka - jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia", Wrocław, 2000 - pełny tekst książki (plik pdf; 760 KB).
 26. Tadeusz Wolak (red.), Czesław Piotrowski - "Przebraże 1943", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 1996 - pełny tekst książki (plik pdf; 20,7 MB).
 27. Aleksandra Zińczuk (red.) - "Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943" (książka w języku polskim, ukraińskim i angielskim), Stowarzyszenie "Panorama Kultur", Lublin, 2012 - pełny tekst książki (plik pdf; 5,57 MB).

Książki o wydarzeniach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
przed i w okresie II wojny światowej (baza danych)

Jeśli znasz publikacje, których nie ma na poniższej liście, będę wdzięczny za informację.
Opracował lek.med. Jarosław Kosiaty. Kontakt:
jkosiaty@esculap.pl
Spis według autorów w kolejności alfabetycznej. Stan na 11.07.2020 r.
Zobacz opisy wybranych tytułów.

 1. "Wołyń. Bez komentarza - Wywiady radiowe, wspomnienia, dokumenty", Wydawnictwo Fronda, 2016.
 2. Mieczysław Adamczyk, Adam Koseski, Janusz Gmitruk - "Ziemie Wschodnie - Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj kwiecień-lipiec 1944", Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR", 2006.
 3. Mieczysław Adamczyk, Adam Koseski, Janusz Gmitruk - "Ziemie Wschodnie - Raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943-1944", Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR", 2005.
 4. Jolanta Adamska, Stefan Matusewicz, Ludwik Świda - "Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 1996.
 5. Zygmunt Albert - "Kaźń profesorów lwowskich", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1989.
 6. Zygmunt Albert - "Mord profesorów lwowskich w lipcu 1940 roku", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1991.
 7. Paul Allen - "Katyń. Stalinowska masakra i tryumf prawdy", Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003.
 8. Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand - "Zapiski z tamtego świata. Zagłada we Lwowie w dzienniku Profesora i wspomnieniach jego wnuka", Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2011.
 9. Józef Anczarski - "Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946", Lwów - Kraków, 1996.
 10. Antoni Andrzejowski - "Ramoty starego Detiuka o Wołyniu", Wydawca M. Arct, Wilno, 1921.
 11. Józef Anioł - "Do tajgi na zatracenie. Wspomnienia deportowanego Wołyniaka", Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 2000.
 12. Anne Applebaum - "Między Wschodem a Zachodem. Poprzez granice Europy", Prószyński i S-ka, Warszawa, 2001.
 13. Helena Arciszewska-Jakubowska - "Harcerstwo Poleskie: Brześć - Kobryń", Wydawnictwo Apostolicum, 2001.
 14. Maria Babnis - "Nad Wilią i Wilenką", Wydawnictwo Bernardinum, 2011.
 15. Monika Bachowska - "Kresy", Wydawnictwo eSPe, 2010.
 16. Dominik Mieczysław Baczyński - "Ty musisz żyć, aby dać świadectwo prawdzie", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1990.
 17. Tadeusz Bagiński - "Lipniki Wołynia Poleskiego spalone: opracowanie oparte na relacjach autentycznych świadków zdarzenia jakie udało się autorowi zebrać i ocalić od zapomnienia", Elbląg, 1995.
 18. Edmund Henryk Bakuniak "Jeż" - "Osnowa - Zgrupowanie Pułkowe 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - Od Lasów Wołyńskich do Puszczy Solskiej", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, Warszawa, 2004.
 19. Jan Baradyn-Żyliński - "Ojczyźnie i przysiędze Hipokratesa zawsze wierni: udział lekarzy Polaków w konspiracji i walce zbrojnej z okupantem hitlerowskim na północno-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej", Wyd. Takt, 1997.
 20. Henryk Baranowski - "Bibliografia Wilna, t. I: Uniwersytet Wileński: 1579-1939", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996.
 21. Henryk Baranowski - "Bibliografia Wilna, t. II: Miasto", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000.
 22. Henryk Baranowski - "Bibliografia Wilna, t. III: Za lata 1999-2005", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.
 23. Artur Bata - "Bieszczady w ogniu", Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
 24. Władysław Bąkowski - "Zagłada Huty Pieniackiej", Nakładem Klubu Złoczowskiego, Kraków, 2001.
 25. Daniel Beauvois - "Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005 (wyd. II - 2011).
 26. Daniel Beauvois - "Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914", Wyd. Pogranicze, Sejny, 1996.
 27. Daniel Beauvois - "Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2010.
 28. Avrom Bendavid-Val - "Niebiosa są puste. Odkrywanie zapomnianego miasta", Świat Książki, 2012.
 29. Jan Bereziuk - "Moje Kresy. Wspomnienia mieszkańca Hinowic pod Brzeżanami", Nysa, 2002.
 30. Wisława Bertman - "Pamięć Wołynia 1943-1944. Bibliografia", Biblioteka Śląska, Katowice, 2014.
 31. Jerzy Beski - "Moje Podole 1930-1945", Wydawnictwo Nowik, 2010.
 32. Jan Białowąs - "Krwawa Podolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 roku", Wyd. Polihymnia, Lublin 2003.
 33. Jan Białowąs - "Pogrzeb po sześćdziesięciu czterech latach", Wydawnictwo Polihymnia, Lublin, 2009.
 34. Jan Białowąs - "Zdawało się, że pomarli, a oni wciąż  żyją" (wspomnienia z życia Polaków i Ukraińców w Ihrowicy oraz tragicznej nocy wigilijnej 1944 roku), Lublin, 1995.
 35. Jan Białowąs - "Żył i umarł dla innych. Wspomnienie o zamordowanym ks. Stanisławie Szczepankiewiczu proboszczu Ihrownicy", Wydawnictwo Polihymnia, Lublin, 2004.
 36. Bogdan Biegalski, Antoni Wójtowicz, Leokadia Wójtowicz - "Ocalić od zapomnienia. Kronika I Brygady Kadrowej V Dywizji Lwowskiej", Zielona Góra 2002.
 37. Franciszek Bielak - "Z dziejów kresowego miasteczka" (Lesko), Przemyśl, 1969.
 38. Maja Bilska - "Ognie nad Solinką", Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981.
 39. Stanisław Biskupski - "Świadkowie mówią", Światowy Związek Żołnierzy AK, Okręg Wołyński, 1996.
 40. Stanisław Bizuń - "Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939 – 1945", Oddział Lubelski Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Lublin, 1993.
 41. Czesław Blicharski - "Tarnopolanie na starym ojców szlaku", Biskupin, 1994.
 42. Danuta Błahut-Biegańska, Tomasz Kuba Kozłowski - "Świat Kresów" , Wydawnictwo Karta, 2011.
 43. Maria Bogucka - "Ludzie z Kresów", Oficyna Naukowa, 2010.
 44. Włodzimierz Bonusiak - "Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.
 45. Zygmunt Boradyn, Andrzej Chmielarz, Henryk Piskunowicz - "Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941-1945) - studia", Instytut Studiów Politycznych PAN, 1997.
 46. Zygmunt Boras - "Obrzeża nowożytnej Rzeczypospolitej. Kwestie wyznaniowe, społeczne i narodowościowe", Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005.
 47. Wincenty Borodziewicz - "Szósta Wileńska Brygada AK", Wydawnictwo Bellona, 1992.
 48. Józef Broda (red.) - "Wśród śniegów i bagien tajgi", Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2004.
 49. Kate Brown - "Kresy - biografia krainy, której nie ma. Jak zniszczono wielokulturowe pogranicze", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2013.
 50. Edward Brzezowski - "Zagłada Brzeziny: wspomnienia z Wołynia", Olsztyn, 2001.
 51. Jerzy Brzozowski, Stanisław Krasucki, Jan Malinowski - "Burza" na Kresach Wschodnich", Wyd. Progres, 1994.
 52. Krzysztof Buchowski - "Polacy w niepodległym państwie litewskim, 1918-1940", Inst. Historii Uniw., 1999.
 53. Feliks Budzisz - "Z ziemi cmentarnej", Wydawnictwo Skryptor, Gdańsk, 1998.
 54. Zdzisław Budzyński - "Od Lwówka Śląskiego do Lwowa. Studia i materiały z dziejów południowej Polski", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.
 55. Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Biedrzycki - "Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia", Wydawnictwo Universitas, 2003.
 56. Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Zajas - "Wilno literackie na styku kultur", Wydawnictwo Universitas, 2007.
 57. Władysław Bukowiński - "Do moich przyjaciół", Biały Dunajec-Ostróg, 2001.
 58. Władimir Bukowski - "I powraca wiatr...", Wydawnictwo Polonia, Londyn, 1983.
 59. Krzysztof Bulzacki - "Na wariackich papierach", Jelenia Góra, 1997.
 60. Krzysztof Bulzacki - "Polacy i Ukraińcy - trudny rozwód", Wydawnictwo Na Rubieży, 1997.
 61. Krzysztof Bulzacki - "Zawsze mój Lwów", Wrocław, 1997.
 62. Krzysztof Bulzacki - "Zawsze wierni Tobie Polsko", Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Oddział Jelenia Góra, 1999.
 63. Ireneusz Caban - "Na dwa fronty. Obwód Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami i ukraińskimi nacjonalistami", TTR Oficyna Wydawnicza "Czas", Lublin, 1999.
 64. Ireneusz Caban - "Oddziały Partyzanckie i Samoobrony Obwodu AK Tomaszów Lubelski", Warszawa, 2000 (wydano dzięki wsparciu Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego).
 65. Ireneusz Caban (praca zbiorowa) - "Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski. Relacje, wspomnienia, opracowania, dokumenty", Oficyna Wydawnicza "Czas", Lublin, 1999.
 66. Marcin Całbecki - "Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
 67. Henryk Chałupczak, Tomasz Browarek - "Mniejszości narodowe w Polsce: 1918-1995", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
 68. Gizela Chmielewska -"Cierń Kresowy. Opowieść o Edwardzie Woyniłłowiczu i jego rodzinie", Wydawnictwo LTW, 2011.
 69. Piotr Chmielowiec, Irena Kozimala (red.) - "Kresy Południowo-Wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941", Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP Oddział w Rzeszowie, 2014.
 70. Zofia Chomętowska - "Polesie", Fundacja Archeologia Fotografii, 2012.
 71. Marcin Chorązki - "Relacje wojenne ziemian. Perspektywa dwóch pokoleń", Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2013.
 72. Tadeusz Chrzanowski - "Kresy, czyli obszary tęsknot", Wydawnictwo Literackie, 2013.
 73. Piotr Cichoracki - "Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX wieku", Wydawnictwo LTW, 2007.
 74. Stanisław Ciesielski - "Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej: przekształcenia struktury narodowościowej, 1931-1948", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
 75. Roman Ciosmak - "Tych zbrodni zapomnieć nam nie wolno. W sześćdziesiąta rocznicę holokaustu na Kresach Wschodnich II RP", Nysa, 2003.
 76. Andrzej Marceli Cisek - "Nieludzka ziemia w oczach dziecka", Wydawnictwo Bernardinum, 2014.
 77. Antoni Cybulski - "Wspomnienia konspiracyjnego starosty z Wołynia", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2009.
 78. Henryk Cybulski - "Czerwone noce", Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1966 (wyd. II - 1990).
 79. Henryk Cybulski - "Krwawy Wołyń 43", Wydawnictwo Bellona, 2016.
 80. Wiktor Krzysztof Cygan - "Kresy we krwi", Wyd. Espadon, 2006.
 81. Wiktor Krzysztof Cygan - "Kresy we krwi 1939", Zbroja Oficyna Wydawnicza, 2012.
 82. Janina Cywińska - "W okupowanym Wilnie", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy, 1997.
 83. Zygmunt Czapla - "Uratować pamięć (...)": wspomnienia repatriantów z Kresów Wschodnich", II Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Koszalinie, 2004.
 84. Jakub Czarnowski - "Kresy przewodnik. Litwa, Białoruś, Ukraina - podróżój z Danielem Olbrychskim", Wydawnictwo Arystoteles, 2011.
 85. Jakub Czarnowski - "Sanktuaria i Kościoły Kresów", Wydawnictwo Arystoteles, 2009.
 86. Ryszard Jan Czarnowski - "Krzemieniec", Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 2014.
 87. Ryszard Jan Czarnowski - "Lwów - Sacrum Et Profanum", Wydawnictwo Galaktyka, 2012.
 88. Roman Czejarek - "Zamki na starych pocztówkach", Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 2006.
 89. Roman Czernicki - "Z Krzemieńca, Borysławia...", Instytut Wydawniczy PAX, 2010.
 90. Józef Czerwiński - "Z wołyńskich lasów na berliński trakt", Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.
 91. Aleksander Czołowski - "Historja Lwowa", Nakładem Koła T.S.L. im. Adama Asnyka, 1925.
 92. Apolonia z Dalewskich Sierakowska - "Wspomnienia", Wydawnictwo Neriton, 2010.
 93. Zdzisław Daraż - "Ogniska za Sanem", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 94. Zdzisław Daraż - "Zawierucha nad Sanem", RS Druk, 2006.
 95. Henryk Dąbkowski - "Kresowi księża harcerze: Od Kamieńca Podolskiego do Nowogródka i Drohiczyna nad Bugiem", 2000.
 96. Władysław Demiańczuk - "Wybaczyć nie znaczy zapomnieć", Toronto, 1996.
 97. Andrzej Depo, Janina Dziczek - "Wołyńska Itaka", Oficyna Wydawnicza "Ziuk" Józef Cabaj, Drezdenko, 2001.
 98. Edward Dębicki - "Ptak umarłych", Wydawnictwo Bellona, 2007.
 99. Maria Dębowska - "Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945", Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie, 2008.
 100. Jerzy Dębski, Leon Popek - "Okrutna przestroga", Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, Lublin, 1997.
 101. Krzesimir Dębski - "Nic nie jest w porządku. Wołyń. Moja rodzinna historia", Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2016.
 102. Włodzimierz Sławosz Dębski - "Było sobie miasteczko: opowieść wołyńska", Wyd. Polihymnia, 2011.
 103. Marta Dobrowolska-Kierył - "Przedwojenne Kresy. Najpiękniejsze fotografie", Wydawnictwo RM, Warszawa, 2010.
 104. Aleksander Dobrucki - "Czar minionych lat", nakładem autora, 1990.
 105. Mieczysław Dobrzański - "Gehenna Polaków Na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948", Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 2002.
 106. Miron Dolot - "Zabić głodem. Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie. Seria: Mundus. Historie", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
 107. Edmund Domalewski - "Pierwsze akcje UPA w północnym Wołyniu", Chełm, 1991.
 108. Tomasz Domański - "Relacje deportowanych z Kresów Wschodnich w 1940 roku", IPN oddział Kraków, 2014.
 109. Henryk Dominiczak - "Dzieje Kresów i granicy państwa polskiego na wschodzie. Od czasów najdawniejszych do roku 1945", Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
 110. Henryk Dominiczak - "Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1992.
 111. Dymtro Doncow - "Nacjonalizm" (wstęp, tłumaczenie, komentarz, analiza Wiktor Poliszczuk), Kraków 2008.
 112. Tadeusz Doroszuk - "Bastiony Podlasia", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2005.
 113. Edward Drabienko - "Jedno życie: wspomnienia z lat 1942-1951", Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1987.
 114. Romuald Drohomirecki - "Losy", Wydawnictwo Poligraf, 2013.
 115. Henryk Drzazgowski - "Na kresach II RP: Polesie - Wołyń", Wydawnictwo Efekt, Warszawa, 1993.
 116. Marian Dubyecki - "Na kresach i za kresami. Wspomnienia i szkice", Księgarnia Leona Idzikowskiego, Kijów, 1914.
 117. Michał Duć - "Wojenne losy chłopca znad Sanu", Bonus Liber, Wyd. Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
 118. Roman Duda - "Lwowska szkoła matematyczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.
 119. Józef Dunin Karwicki - "Wędrówka od źródeł do ujścia Horynia", Zakład Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej, 2010 (reprint wydania z 1891 r.).
 120. Józef Dunin-Karwicki - "Z zamglonej i niedawno minionej przeszłości: opowiadania historyczne", Druk. A.T. Jezierskiego, 1902.
 121. Adam Dylewski - "Kresy najpiękniejsze zakątki", Wydawnictwo SBM, 2012.
 122. Adam Dylewski - "Najpiękniejsze miejsca Wilna", Wydawnictwo Fenix, 2010.
 123. Adam Dylewski - "Podróż na Kresy", Wydawnictwo Świat Książki, 2010.
 124. Adam Dylewski, Agnieszka Filipiak, Tomasz Filipiak, Mariusz Kulan, Jacek Podsiadło - "Wilno", Wydawnictwo Pascal, 2014.
 125. Maria Halina Dyszlewska - "Dzieje kresowej rodziny ziemiańskiej: powstańcy, sybiracy, akowcy, emigranci", Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, 1996.
 126. Marian Dziwniel - "Znad Niemna przez Odrę nad Sekwanę", Wydawnictwo Mamiko, 2007.
 127. Roman Dzwonkowski - "Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939: martyrologium", Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998.
 128. Roman Dzwonkowski - "Polacy na dawnych kresach wschodnich: z problematyki narodowościowej i religijnej", Oddział Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 1994.
 129. Roman Dzwonkowski, Jan Pałyga - "Za wschodnią granicą 1917-1993: o Polakach i Kościele w dawnym ZSRR", Wydawnictwo "Wspólnota Polska" oraz "Pallottinum II", 1993.
 130. Piotr Eberhardt - "Polska ludność kresowa: rodowód, liczebność, rozmieszczenie", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.
 131. Piotr Eberhardt - "Przemiany narodowościowe na Litwie", Przegląd Wschodni, 1997.
 132. Tadeusz Epsztein - "Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w XIX w.", Wydawnictwo DiG, 1998.
 133. Józefa Felińska-Marciniak - "Wołyńska ziemio moja...", Mała Poligrafia Redemptorystów, Tuchów, 2007.
 134. Michał Fijałka - "27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK", Instytut Wydawniczy Pax, 1986.
 135. Władysław Filar - "Burza na Wołyniu" (o 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK), ROPWiM, Warszawa, 1997.
 136. Władysław Filar - "Działania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, Warszawa, 2011.
 137. Władysław Filar - "Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w II wojnie światowej", Warszawa, 1999.
 138. Władysław Filar - "Przebieg i przyczyny konfliktu ukraińsko-polskiego na Kresach Południowo-Wschodnich II RP", Warszawa, 2002.
 139. Władysław Filar - "Przed akcją "Wisła" był Wołyń", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, 2000.
 140. Władysław Filar - "Przebraże - bastion polskiej samoobrony na Wołyniu", Wydawnictwo Rytm, 2009.
 141. Władysław Filar - "Wołyń 1939-1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie: studium historyczno-wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2003.
 142. Władysław Filar - "Wołyń 1939- 1944. Historia, pamięć, pojednanie", Wydawnictwo Rytm, 2009 i 2012.
 143. Władysław Filar - "Wołyń - Lublin - Warszawa 1939- 1989. Wspomnienia żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej", Wydawnictwo Rytm, 2013.
 144. Zbigniew Fras - "Galicja", Wrocław, 2000.
 145. Maria Fredro-Boniecka - "Wołyń. Siła traumy. Wspomnienia i pamięć", Wydawnictwo WAB, 2016.
 146. Karol Galiński - "Wspomnienia. Mosty Wielkie, Żółkiew, Stanisłówka", Warszawa, 1970.
 147. Łukasz Galusek, Michał Jurecki - "Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy", Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007.
 148. Henryk Garbowski - "Polesie Wołyńskie pod okupacją niemiecką", Wydawnictwo von Borowiecky, 2005.
 149. Henryk Garbowski - "Urok Wołynia i czar Polesia", Wydawnictwo von Borowiecky, 2003.
 150. Łukasz Gaweł - "Dwory", Wydawnictwo Kluszczyński, 2011.
 151. Andrzej Gil (red.) - "Ruchy religijne na Wołyniu w XVI i w XVII wieku", KUL, Lublin, 2013.
 152. Albin Głowacki - "Sowieci wobec Polaków: na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941", Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, 1998.
 153. Janusz Gmitruk (red.) - "Historia pisana chłopską krwiš. Zamojszczyzna, Wołyń i Małopolska Wschodnia w latach II wojny œwiatowej", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2015.
 154. Janusz Gmitruk, Jerzy Mazurek - "Działalność władz okupacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej 1 IX 1939 - 1 XI 1940", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 1999.
 155. Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk, Adam Koseski (red.) - "Pro memoria (1941-1944) - Raporty Departamentu Informacji Delegatury Rządu RP na Kraj o zbrodniach na narodzie polskim", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wyd. Typografia, Warszawa-Pułtusk, 2004-2005.
 156. Janusz Gmitruk - "Zygmunt Rumel Żołnierz nieznany", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2009.
 157. Zbigniew Gnat-Wieteska - "30 Poleska Dywizja Piechoty Armii Krajowej", Wydawnictwo Ajaks, 1993.
 158. Aleksandr Gogun - "Partyzanci Stalina na Ukrainie. Nieznane działania 1941–1944", Wydawnictwo Bellona, 2010.
 159. Zbigniew Goldziński - "Na zachód od Lwowa: Kompania "Milczyce", kwiecień-sierpień 1944", Wydawnictwo Norbertinum, 2000.
 160. Bronisław Goliszewski - "Bronisława Goliszewskiego pamiętnik znaleziony na strychu. Od Krzemieńca przez Londyn do Sopotu 1939-1950-1978", Wydawnictwo Werset, 2014.
 161. Jan Goniowski - "Armia Krajowa w Wicynie, tarnopolskiej wsi w obwodzie Złoczów", Wydawnictwo Platan, 1998.
 162. Aleksandra Górska - "Kresy. Najpiękniejsze miasta", Wydawnictwo Kluszczyński, 2012.
 163. Ludwik Gronowski - "Fotografie Krzemieniec 1930-1939", Wydawnictwo Boni Libri, 2012.
 164. Edward Gross - "Tragedia Podola", Drukarnia i Wydawnictwo Druk-Ar, Głogów, 2007.
 165. Edward Groos - "Zbrodnie Ukraińskiej Powstańczej Armii", Głogów, 1999.
 166. Bogumił Grott (praca zbiorowa) - "Działalność nacjonalistow ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2010.
 167. Bogumił Grott - "Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
 168. Bogumił Grott (red.) - "Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich", Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2009.
 169. Bogumił Grott (red.) - "Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-2004", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2004.
 170. Karol Grünberg, Bolesław Sprengel - "Trudne sąsiedztwo: stosunki polsko-ukraińskie w X-XX wieku", Książka i Wiedza, 2005.
 171. Michał Grynberg, Maria Kotowska - "Życie i zagłada Żydów polskich, 1939-1945: relacje świadków", Oficyna Naukowa, 2003.
 172. Tomasz Grzegorczyk - "Wyprawa kijowska", Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 173. Adrian Grzegorzewski - "Czas tęsknoty", Wydawnictwo Znak, 2014.
 174. Czesław Grzelak, Stanisław Jaczyński, Eugeniusz J. Kozłowski - "Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 w świetle dokumentów", Wydawnictwo Bellona, 1994.
 175. Czesaw Grzelak - "Dziennik sowieckiej agresji - wrzesień 1939", Oficyna Wydawnicza "Gryf", Wojskowy Instytut Historyczny, 1994.
 176. Czesław Grzelak - "Grodno 1939", Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.
 177. Czesław Grzelak - "Kresy w czerwieni 1939", Wydawnictwo Rytm, 2008.
 178. Czesław Grzelak - "Płonące Kresy 1939. Wilno, Grodno, Kodziowce", Wydawnictwo Bellona, 2013.
 179. Czesław Grzelak - "Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach", Wydawnictwo Neriton, 1999.
 180. Zofia Grzesiakowa - "Między Horyniem a Słuczą", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1992.
 181. Antoni Gutkowski - "Wołyń. Moje wspomnienia z lat 1916–1943", Wydawnictwo Proxima, Łódź, 2004.
 182. Robert Guz - "Polacy na Wschodzie mówią o sobie", Instytut Badań nad Polonią, Lublin, 2000.
 183. Bolesław Hadaczek - "Kresy w literaturze polskiej: studia i szkice", Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999.
 184. Stanisław Hadam - "Nad Sanem i na Wołyniu" (wspomnienia z lat 1939-1947), Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, Poligrafia WSD, 2007.
 185. Czesław Halski - "Polskie Radio Lwów", Wydawnictwo LTW, 2012.
 186. Wiktor Harbich - "Wspomnienia starego kapłana", Łódź, 1995.
 187. Wiesław Helak - "Lwowska noc", Wydawnictwo Trio, 2012.
 188. Wiesław Helak - "Scenariusze syberyjskie", Wydawnictwo Trio, 2013.
 189. Józef Hermanowicz MIC - "Przeżyłem sowieckie łagry. Wspomnienia", Wydawnictwo Promic, 2014.
 190. Władysław Hermaszewski - "Echa Wołynia", Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 1998.
 191. Władysław Hermaszewski - "Masakra w Lipnikach. Wołyń 1943", Wydawnictwo Bellona, 2015.
 192. Władysław Hładkowski - "Wspomnienia", Drohiczyn, 1997.
 193. Jakub Hoffman - "Rocznik wołyński", Nakł. Zarządu Wołyńskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego., 1931.
 194. Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch - "Ślady na piasku. Z Tarnopola do Argentyny - Kresowa rodzina w wojennej zawierusze", Świat Książki, 2012.
 195. Jadwiga Hohenberger-Gorzkowska - "Zwierzenia", Wydawnictwo Nortom, 2011.
 196. Grzegorz Hryciuk - "Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2005.
 197. Ihor Iljuszyn - "UPA i AK. Konflikt w Zachodniej Ukrainie (1939–1945)", Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, 2009 (Uwaga: zdaniem polskich historyków książka zawiera poważne błędy merytoryczne).
 198. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - "Przemilczane ludobójstwo na Kresach", Małe Wydawnictwo, Kraków 2008.
 199. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - "Żywa historia", Małe Wydawnictwo, Kraków 2014.
 200. Barbara Iskra Kozińska - "Czerwone niebo nad Wołyniem", Wydawnictwo Bellona, 2012.
 201. Marek Jabłonowski, Adam Koseski, Włodzimierz Janowski - "O niepodległą i granice - Raporty i informacje Biura Propagandy Zagranicznej Prezydium Rady Ministrów 1920-1921", Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR", 2005.
 202. Marek Jabłonowski, Jerzy R. Prochwicz - "Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-1939", Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2004.
 203. Wiktor Jacewicz, Jan Woś - "Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego po okupacją hitlerowską w latach 1939-1945", Warszawa, 1977.
 204. Jadwiga Jackowska, Jan Maria Jackowski - "Znad Dniepru nad Odrę. Wspomnienia Matki i syna", Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 2008.
 205. Helena z Jaczynowskich Rothowa - "Czasy, miejsca, ludzie. Wspomnienia z Kresów Wschodnich", Wydawnictwo Literackie, 2009.
 206. Mieczysław Jałowiecki - "Na skraju Imperium", Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 2006.
 207. Zenon Jankowski - "Wspomnienia z 2. Wileńskiej Brygady AK oraz z Kaługi", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy, 1998.
 208. Jerzy Jakubowicz - "Sagi rodów polskich", Wydawnictwo Multico, Lublin, 2000.
 209. Piotr Jacek Jamski - "Pocztówki z Kresów przedwojennej Polski", Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
 210. Józef Janczarski - "Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej 1939-1946", Lwów-Kraków, 1982.
 211. Zenobiusz Janicki - "W obronie Przebraża i w drodze do Berlina", Lublin, 1997.
 212. Jan Jarecki - "Najazd sowiecki na Polskę - 17 września 1939 rok", Wydawnictwo Promocja, 1993.
 213. Krzysztof Jasiewicz (red. naukowa) - "Europa nieprowincjonalna: przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999", Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 1999.
 214. Krzysztof Jasiewicz - "Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956", Wydawnictwo Volumen, Archiwum Wschodnie, Instytut Historii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 1995.
 215. Krzysztof Jasiewicz - "Pierwsi po diable: elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939-1941: (Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna)", Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm, Warszawa, 2001.
 216. Krzysztof Jasiewicz - "Rzeczywistość sowiecka 1939-1941 w świadectwach polskich Żydów", Wyd. Rytm, Warszawa, 2010.
 217. Krzysztof Jasiewicz (red. naukowa) - "Świat NIEpożegnany: Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku", Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm, Warszawa, 2004.
 218. Krzysztof Jasiewicz (red. naukowa) - "Tygiel narodów: stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939-1953", Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm, Warszawa, 2002.
 219. Krzysztof Jasiewicz - "Zagłada polskich Kresów: ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941: studium z dziejów zagłady dawnego narodu politycznego", Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Volumen, Warszawa, 1997.
 220. Krzysztof Jasiewicz, Marek Wierzbicki - "Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle tajnych dokumentów: obywatele polscy na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941", Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996.
 221. Stanisław Jastrzębski - "Kresy wschodnie we krwi. Rzecz o polskiej samoobronie", Wyd. Nortom, 2001.
 222. Stanisław Jastrzębski - "Ludobójstwo ludności polskiej przez OUN-UPA w województwie stanisławowskim w latach 1939-1946", Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2004.
 223. Stanisław Jastrzębski - "Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947", Wydawnictwo Nortom, 2007.
 224. Stanisław Jastrzębski - "Martyrologia polskiej ludności w województwie lwowskim. Zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich".
 225. Stanisław Jastrzębski - "Moje Kresy wczoraj i dziś", Wydawnictwo Para, 2011.
 226. Stanisław Jastrzębski - "Oko w oko z banderowcami: wspomnienia małoletniego żołnierza Armii Krajowej", Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1996.
 227. Stanisław Jastrzębski - "Samoobrona Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II RP w latach 1939-1946", Wydawnictwo Nortom, 2008.
 228. Michał Jaśnikowski - "Chłopak z Kresów. Pamiętnik lubelskiego kupca", Wydawnictwo Muza, 2010.
 229. Franciszek Jaworski - "Lwów stary i wczorajszy", Wydawnictwo Most, 2014.
 230. Franciszek Jaworski - "O szarym Lwowie" (reprint wydania z 1916 r.), Wydawnictwo Most, 2013.
 231. Piotr Jaźwinski, Aleksander Jaźwinski - "Wołynianki. Mieszkanki Wołynia. Tułaczki po PRL", Wydawnictwo Erica, 2014.
 232. Sławomir Jędrzejewski - "Piwo to napój niezbędny. Przemysł piwowarski na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej", wydawnictwo Wysoki Zamek, 2012.
 233. Kazimierz Junosza - "Kłamać, aby żyć", Agencja Wydawnicza CB, 2014.
 234. Bernard Juzwenko - "Droga do wolności: wspomnienia, relacje", Wydawnictwo Na Rubieży, 2000.
 235. Bernard Juzwenko - "Ruch oporu, wspomnienia, relacje", Wydawnictwo Na Rubieży, 1997.
 236. Bernard Juzwenko - "Syn ziemi podolskiej. Wspomnienia i relacje", Wrocław, 1996.
 237. Adam R. Kaczyński - "Cmentarze Legionowe na Wołyniu", Wydawnictwo Rytm, 2011.
 238. Franciszek Kamiński - "Krzyż niepodległości", Wydawnictwo Nortom, 2008.
 239. Henryk Kamiński - "Kniaziowskie rody kresowe", Wydawnictwo Bellona, 2014.
 240. Stefan Kamiński - "Lata walk i zamętu na Ukrainie, 1917-1921", Wydawnictwo Gryf, 1990.
 241. Olga Kanapatskaya - "Wołyń: niezręczny temat", Wydawnictwo WCM, Opole-Warszawa, 2011.
 242. Jan Kanas - "Podolskie korzenie", Wydawnictwo Norbertinum, 2002.
 243. Leszek Kania - "Wilno 1944", Wydawnictwo Bellona, 2013.
 244. Łucja Kapralska - "Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939", Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, 2000.
 245. Leon Karłowicz - "Ludobójcy i ludzie. Sąsiedzi. Wołyń 1943", Wydawnictwo Mireki, 2013.
 246. Leon Karłowicz - "Od Zasmyk do Skrobowa. Przeciw UPA na śmierć i życie. Wołyń - w szponach trzech wrogów", Wydawnictwo Mireki, 2013.
 247. Edward Kawczyński, Apolonia Spychalska-Wójcik, Felicja Pokrop - "Pociągi szły na Wschód: wspomnienia z wygnania w ZSRR", Pamięć narodu, 1990.
 248. Matthew Kelly - "Ocaleni. Wojenna tułaczka kresowej rodziny", Carta Blanca, 2011.
 249. Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk - "Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2001.
 250. Andrzej Kępiński - "Ukraina. Po obu stronach Dniestru", Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2014.
 251. Henryk Kirschner - "Notatki wołyńskie", Wydawnictwo Arcana, 2010.
 252. Eleonora Kirwiel - "Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918- 1939. Oblicze polityczne", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 253. Mieczysław Kitajczuk - "Burzliwe dzieje Polesia", Wydawnictwo Nortom, 2002.
 254. Michał Klimecki - "Galicja Wschodnia 1920", Wydawnictwo Bellona, 2005.
 255. Ryszard Kłosiński - "Wołyńska golgota oczami dziecka", Wydawnictwo Atla 2, Wrocław, 2009.
 256. Zygmunt Kłosiński - "Trzecia Wileńska", Redakcja "Gońca Kresowego", 1995.
 257. Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek - "Kresy", Wydawnictwo Dragon, 2012.
 258. Władysław Kobylański - "W szponach trzech wrogów. Przeciw UPA, Niemcom i Sowietom", Wyd. Mireki, 2013.
 259. Wanda Kocięcka - "Oddajcie mi Świętego Mikołaja! Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach Wschodnich w latach wojny", Wydawnictwo Norbertinum, 2006 i 2012.
 260. Wanda Kocięcka - "Spacer z cieniami, czyli historia bez zakończenia", Wydawnictwo Święty Wojciech, 2005.
 261. Jacek Kolbuszewski - "Kresy", Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.
 262. Krzysztof Kołtun - "Wołyńska litania", Biały Dunajec – Ostróg, 2001.
 263. Żanna Komar - "Trzecie miasto Galicji. Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej", Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, 2008.
 264. Żanna Komar, Julia Bogdanowa - "Secesja we Lwowie", Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2014.
 265. Ernest Komoński - "W obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich", Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2013.
 266. Teresa Konieczna - "Mniejszości narodowe w Polsce", Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki, 1991.
 267. Zdzisław Konieczny - "Był taki czas - u źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie", Archiwum Państwowe w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Przemyślu, Polski Związek Wschodni w Przemyślu, 2005.
 268. Zdzisław Konieczny (praca zbiorowa) - "Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wschodniej Polsce 1942-1947", Polski Związek Wschodni w Przemyślu, "San Set", 2001.
 269. Sławomir Koper - "Wielkie księstwo Litewskie i Inflanty. Przewodnik historyczny. Śladami polskości Kresów", Wydawnictwo Bellona, 2014.
 270. Marek A. Koprowski - "Akcja "Wisła" - Krwawa wojna z OUN-UPA", Wydawnictwo Replika, 2016.
 271. Marek A. Koprowski - "Kobiety kresowe", Wydawnictwo Replika, 2015.
 272. Marek A. Koprowski - "Kresy w II Rzeczpospolitej", Wydawnictwo SBM, 2011.
 273. Marek A. Koprowski - "Kresy. Historia, ludzie, tradycje", Wydawnictwo SBM, 2013.
 274. Marek A. Koprowski - "Lwów. Historia. Ludzie. Tradycje", Wydawnictwo SBM, 2013.
 275. Marek A. Koprowski - "Między Bugiem a Styrem", Biały Dunajec, 2008.
 276. Marek A. Koprowski - "Na gruzach Marchlewszczyzny - skazani na polskość", Wydawnictwo "Wołanie z Wołynia", Biały Dunajec-Ostróg, 2014.
 277. Marek A. Koprowski - "Śmierć za Sienkiewicza! Prześladowania Polaków na Podolu 1918-1991", Wydawnictwo Replika, 2015.
 278. Marek A. Koprowski - "Wilno. Historia. Ludzie. Tradycje", Wydawnictwo SBM, 2013.
 279. Marek A. Koprowski - "Wołyń. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej", Wydawnictwo Replika, 2013.
 280. Marek A. Koprowski - "Wołyń. Epopeja polskich losów 1939-2013. Akt I, II i III" (3 tomy), Wyd. Replika, 2013.
 281. Marek A. Koprowski - "Wołyń. Mówiš œwiadkowie ludobójstwa", Wydawnictwo Replika, 2016.
 282. Marek A. Koprowski - "Wołyń. Prześladowania Polaków na sowieckiej Ukrainie. Część 1 i 2", Wyd. Replika, 2014.
 283. Marek A. Koprowski - "Wołyń. Wspomnienia ocalałych. Tom 1 i 2", Wydawnictwo Replika, 2016.
 284. Marek A. Koprowski - "Żołnierze Wyklęci. Przecież to dziecko bandyty!", Wydawnictwo Replika, 2014.
 285. Marek A. Koprowski - "Żołnierze Wyklęci. I znów za kraty", Wydawnictwo Replika, 2015.
 286. Marek A. Koprowski, Marcin K. Schirmer - "Kresy w II Rzeczpospolitej - Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej", Wydawnictwo SBM, 2013.
 287. Roman Korab-Żebryk - "Biała Księga: w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie", Wydawnictwo Lubelskie, 1991.
 288. Roman Korab-Żebryk - "Operacja wileńska AK", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 289. Aleksander Korman - "Ludobójstwo UPA na ludności polskiej. Dokumentacja fotograficzna", Wrocław, 2003.
 290. Aleksander Korman- "Niekarane zbrodnie SS-Galizien z lat 1943-1945", Londyn, 1969.
 291. Aleksander Korman - "Stosunek UPA do Polaków na Ziemiach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej", Wydawnictwo Nortom, 2010.
 292. Andrzej Kornatowski - "O płonącym Wołyniu", Wydawnictwo Nortom, 2006.
 293. Mariusz Korzeniowski - "Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905-1920", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009.
 294. Józef Korzeń - "Pamięć narodowa", Kraków, 2005.
 295. Karol Kosek - "Od wyzwolicieli zachowaj nas Panie. Wspomnienia z Wołynia 1939-1944", Fundacja Kresowa "Semper Fidelis", Wrocław, 1997.
 296. Piotr Kosiewski, Grzegorz Motyka - "Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku", Wydawnictwo "Universitas", Kraków, 2000.
 297. Zofia Kossak - "Pożoga", Wydawnictwo Greg, 2008.
 298. Czesław Kosturek - "W czterech łagrach i trzynastu tiurmach", Wydawnictwo Nortom, 2000.
 299. Stanisław Koszewski (praca zbiorowa) - "Pamięć i nadzieja", Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja", Chełm, 2010.
 300. Irina Kotłobułatowa - "Lwów na dawnej pocztówce", Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006.
 301. Witold Józef Kowalów - "Szkice z dziejów kościelnych Ostroga i okolic", Biały Dunajec-Ostróg, 2001.
 302. Ewa Kowalska - "Młyny czasu. Jan Boroń od Orzechówki do Starobielska", Wydawnictwo Bellona, 2014.
 303. Anna Kownacka-Góral -"Z Przebraża na Wołyniu do Opola", Wydawnictwo Polihymnia, Lublin, 2008.
 304. Urszula Kozakowska-Zaucha - "Kresy - The Borderlands", Wydawnictwo Bosz, 2009.
 305. Józef Kozielecki - "Wilno, Wilno - pojąć niepojęte", Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.
 306. Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska (red.) - "Dziedzictwo Kresów. Kultura, narody, wyznania", Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM), Kraków, 2015.
 307. Józef Krajewski - "Wojenne dzieje Wilna 1939-1945. Losy Polaków. Sensacje. Zagadki", Wydawnictwo Bellona, 2011.
 308. Kazimierz Krajewski - "Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945", Wydawnictwo Literackie, 2014.
 309. Jerzy Krasowski - "Wspomnienia wołyniaka: Praca w PRL-u", Wydawnictwo Promocyjne Albatros, 1995.
 310. Józef Krętosz i Maria Pawłowiczowa - "Lista strat wśród duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1945", Opole, 2005.
 311. Helena Krzemionowska-Łowkis - "Wołyń - opowieści prawdziwe", Stowarzyszenie Przymierze, 2003.
 312. Marcin Krzyszycha, Violetta Sobierańska - "Polacy na Ukrainie: zarys dziejów", Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, 2003.
 313. Anna Kubajak - "Kresy i Sybir. Losy polskich dzieci", Wydawnictwo Kubajak, 2009.
 314. Władysław Kubów - "Polacy i Ukraińcy na Podolu. Tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża", Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 1997.
 315. Władysław Kubów - "Polacy i Ukraińcy w Berezowicy Małej koło Zbaraża", Wydawnictwo Alexander, 1992.
 316. Władysław Kubów - "Krwawe zapusty w Berezowicy Małej".
 317. Władysław Kubów - "Terroryzm na Podolu Zachodnim", Warszawa, 2008.
 318. Jolanta B. Kucharska - "Przedwojenne Wilno. Najpiękniejsze fotografie", Wydawnictwo RM, 2013.
 319. Dariusz P. Kucharski - "Polacy w Rosji i Sowietach. Wspomnienie Kresów. Przewodnik dla nauczycieli i młodzieży", Wydawnictwo Ostoja, 2009.
 320. Roman Kucharski - "Krwawa łuna", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 1997.
 321. Mieczysław Kuczyński - "Nie dane im było. Wołyń z oddali", Wydawnictwo Serafin, 2013.
 322. Henryk Kula - "Polska Straż Graniczna w latach 1928-1939", Wydawnictwo Bellona, 1994.
 323. Lucyna Kulińska - "Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939", Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2009.
 324. Lucyna Kulińska - "Dzieci Kresów", Oficyna Wydawnicza Echo, Warszawa, 2003.
 325. Lucyna Kulińska - "Dzieci Kresów II", Wydawnictwo Jagiellonia, Kraków, 2006.
 326. Lucyna Kulińska - "Dzieci Kresów III", Wydawnictwo Jagiellonia, Kraków, 2009.
 327. Lucyna Kulińska - "Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947", t. 1 i 2, Kraków, 2002.
 328. Lucyna Kulińska, Czesław Partacz - "Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939-1945. Ludobójstwo niepotępione", Wydawnictwo Bellona, 2015.
 329. Lucyna Kulińska, Adam Roliński - "Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944", Kraków, 2003.
 330. Lucyna Kulińska, Adam Roliński - "Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar", Księgarnia Akademicka, Kraków, 2012.
 331. Lucyna Kulińska, Adam Roliński - "Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944", Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2004.
 332. Adam Kunysz - "Niebiosa szatana, historia prawdziwa", Wydawnictwo Multimed, Stare Babice, 2014.
 333. Zbigniew Kurcz - "Mniejszości narodowe w Polsce", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.
 334. Łukasz Kuźmicz - "Zbrodnie bez kary", Wydawnictwo Sandra, Rzeszów, 2006.
 335. Wiesław Lachewicz - "... do światła czy donikąd", Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2013.
 336. Edward Laskowski - "Gdzie szum Prutu, tam moje korzenie. Ocalić od zapomnienia", Wyd. Grodziskie Zeszyty Historyczne, Grodzisk Wielkopolski - Rakoniewice, 2000.
 337. Agnieszka Lewandowska-Kąkol - "Na skraju piekła", Wydawnictwo Fronda, 2013.
 338. Agnieszka Lewandowska-Kąkol - "Niezłomna. Zachowała godność w łagrach", Wydawnictwo Fronda, 2015.
 339. Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak - "Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego", Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2007.
 340. Bernard Linek, Kai Struve - "Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.", Herder Institut, 2000.
 341. Wacław Lipiński - "Wśród lwowskich Orląt", Wydawnictwo LTW, 2015.
 342. Andrzej Lisowski - "Na kresach. Czas pokoju i wojny. Wspomnienia osobiste z epoki wielkich przemian", Agencja Artystyczna PARA, 2011.
 343. Wojciech Lizak - "Rozstrzelana Polonia: Polacy w ZSRR 1917-1939", Prywatny Instytut Analiz Społecznych, 1990.
 344. Bogdan Loebl - "Piekło weszło do Raju", Grupa M-D-M, 2013.
 345. Krystyna Lubieniecka-Baraniak - "Gdy brat staje się katem", Fundacja Nasza Przyszłość - Szczecinek 2007.
 346. Henryka Łappo - "Z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej: wspomnienia z osad wojskowych 1921-1940", Ognisko Rodzin Osadników Kresowych, 1992.
 347. Aleksander Ławski - "Rzeź wołyńska. Pamięć piekła", Wydawnictwo Novae Res, 2014.
 348. Tadeusz Łopalewski - "Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia Wileńska i Nowogródzka", Wydawnictwo LTW, 2009.
 349. Maja Łozińska - "W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 350. Bolesław Łukasiewicz - "Wspomnienia ze Stryjówki koło Zbaraża", nakładem autora, Szczecin, 1994.
 351. Grzegorz Łukomski, Czesław Partacz, Bogusław Polak - "Wojna polsko-ukraińska 1918-1919", Koszalin-Warszawa, 1994.
 352. Ryszard Łysakowski - "Syberyjskie wizje. Pieśń rogu obfitości", Feniks Publishing Co., Chicago, 1987.
 353. Edward Łysiak - "Kresowa opowieść t.1 Michał", Wydawnictwo Novae Res, 2013.
 354. Mieczysława Łysik - "Wspomnienia z Sybiru 1940-1946. Seria: Z nieludzkiej ziemi", Wydawnictwo Norbertinum, 2013.
 355. Mirosław Maciorowski - "Sami swoi i obcy. Reportaże. Z kresów na kresy. Prawdziwe historie wypędzonych", Wydawnictwo Agora, 2011.
 356. Józef Mackiewicz - "Droga donikąd", Orbis - Księgarnia Polska, Londyn, 1955.
 357. Tadeusz Madała - "Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r.", Wyd. Retro, 1996.
 358. Janusz Majewski, Andrzej Rybicki, Magdalena Skrejko - "Kresy w starej fotografii", Wydawnictwo Bosz, 2013.
 359. Marcin Łukasz Majewski - "Wołyń. Komunizm, nacjonalizm, terroryzm. Wojewoda wołyński wobec ukraińskich organizacji terrorystycznych na Wołyniu 1928-1938", Wydawnictwo Rytm, 2014.
 360. Jędrzej Majka - "Kresy", Wydawnictwo AA, 2009.
 361. Jędrzej Majka - "Mistyczne Kresy", Wydawnictwo AA, 2013.
 362. Leszek Jan Malinowski - "1. Wileńska Brygada AK "Juranda" - wspomnienia", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2002; Wydawnictwo Mireki, 2014.
 363. Mieczysław Malinowski, Bogdan Kołosok - "Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawla w Łucku", Calvarianum, 1993.
 364. Roman Marcinek - "Kresy. Lwów", Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2012.
 365. Roman Marcinek - "Polska: Kresy Wschodnie", Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2002.
 366. Wojciech Marciniak - "Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi terytorium ZSRR 1945-1946. Seria: Zakręty historii", Dom Wydawniczy Księży Młyn, 2014.
 367. Tadeusz Marcinkowski - "Skarby pamięci", Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego, Zielona Góra, 2013.
 368. Damian Markowski - "Płonące Kresy. Operacja Burza na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej", Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 2011.
 369. Philip Marsden - "Dom na Kresach. Powrót", Wydawnictwo w.a.b., 2008.
 370. Witalij Masłowskyj - "Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny światowej", Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 2001.
 371. Piotr Matusak - "Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2009.
 372. Leszek Mazepa - "Rozmyślania i wspomnienia o Lwowie i Lwowiakach", Biblioteka Kuriera Galicyjskiego, 2011.
 373. Grzegorz Mazur - "Pokucie w latach drugiej wojny światowej", Kraków, 1995.
 374. Grzegorz Mazur, Jerzy Węgierski - "Konspiracja lwowska, 1939-1945: słownik biograficzny", Wyd. Unia, 1997.
 375. Marek Mądzik, Dariusz Tarasiuk, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec - "Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
 376. Jolanta Mędelska - "Język Jana Ciechanowicza: przyczynek do dziejów polszczyzny na radzieckiej Litwie", Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1996.
 377. Włodzimierz Mędrzecki - "Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym", Wyd. Neriton, 2005.
 378. Włodzimierz Mędrzecki - "Województwo wołyńskie, 1921-1939: elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych", Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, 1988.
 379. Barbara Mękarska-Kozłowska - "Burza nad Lwowem: reportaż z lat wojennych 1939-1945 we Lwowie", Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1992.
 380. Barbara Mękarska-Kozłowska - "Lwów - twierdza kultury i niepodległości" (referat wygłoszony 29 listopada 1988 r. w Bibliotece Polskiej w Paryżu, poszerzony i uzupełniony), Caldra House, 1991.
 381. Barbara Mękarska-Kozłowska - "Mozaika wspomnień", Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1994.
 382. Franceska Michalska - "Cała radość życia. Na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce", Wyd. Noir sur Blanc, 2007.
 383. Magdalena Micińska (red.) - "Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu, Wołyniu i w Guberni Kijowskiej", Wydawnictwo DiG, 2009.
 384. Maciej Mieczkowski - "Być Polakiem na Litwie", Oficyna Literatów i Dziennikarzy "Pod Wiatr", 2006.
 385. Bronisław Mielniczek - "Tomaszowskie morze krwi", Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, P.W. "TomGraf" s.c., 2008.
 386. Larysa Mikhailik - "Kościół katolicki na Grodzieńszczyźnie 1939-1956", Wydawnictwo Rytm, 2009.
 387. Rudolf Milaszewski - "Wspomnienia z kresów wschodnich i żołnierskich dróg", Agencja Poligraficzno-Wydawnicza "Sandra", Rzeszów, 2000.
 388. Marian Minkiewicz - "Między Dźwiną, Notecią i Odrą. Wspomnienia repatrianta zza Bugu", Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 389. Leon Mitkiewicz - "Wspomnienia kowieńskie: 1938-1939", Wydawnictwo Bellona, 1968.
 390. Jan Młotkowski - "Kresy Wschodnie we krwi polskiej tonące", Chicago-Poznań, 2004-2005 (wyd. II poszerzone).
 391. Jan Młotkowski - "Kresy Wschodnie w latach 1939-1947 Okrutna Historia - Katalog Wystawy".
 392. Jan Młotkowski - "W XX wieku w Europie torturowano za wyznanie rzymskokatolickie" (w języku polskim i niemieckim), Wyd. Polskie Tow. Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej im. J. Słowackiego w Poznaniu.
 393. Grzegorz Motyka - "Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944: fakty i interpretacje", Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002.
 394. Grzegorz Motyka - "Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci", Gdańsk, 2013.
 395. Grzegorz Motyka - "Od rzezi wołyńskiej do akcji "Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947", Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2011.
 396. Grzegorz Motyka - "Tak było w Bieszczadach: walki polsko-ukraińskie 1943-1948", Volumen, 1999.
 397. Grzegorz Motyka - "Ukraińska partyzantka 1942-1960: działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii", Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 2006.
 398. Grzegorz Motyka - "Wołyń 43", Wydawnictwo Literackie, 2016.
 399. Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk - "Pany i rezuny: współpraca AK-WiN i UPA, 1945-1947", Oficyna Wydawnicza Volumen, 1997.
 400. Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran - "Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk-Warszawa, 2012.
 401. Józef Mroczkowski - "Obserwator. Pogranicze polsko-ukraińskie w krwawych latach 1939-1947. Pożogi, ucieczki, przesiedlenia, echa Wołynia", Dom Wydawniczy PWN, 2013.
 402. Halina Murawska - "Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem", Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Olsztyn, 2000.
 403. Wiesław Myśliwski - "Wschodnie losy Polaków", Wydawnictwo Stopka, 1991.
 404. Kazimierz Juliusz Nahlik - "We Lwowie i na Pokuciu, Ścieżka mojej młodości", Kraków, 2002.
 405. Stanisław Nicieja - "Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych - tomy 1-5", Wydawnictwo MS, 2012-2014.
 406. Stanisław Nicieja - "Lwów. Miasto zatartych granic", Wydawnictwo Libra, 2013.
 407. Stanisław Nicieja - "Lwów. Ogród snu i pamięci. Dzieje cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i ludzi tam spoczywających w latach 1786-2010", Wyd. MS, 2011.
 408. Stanisław Nicieja, Krzysztof Hejke - "Tam gdzie lwowskie śpią orlęta", Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wydawnictwo Rytm, Warszawa, 2001.
 409. Romuald Niedzielko - "Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA", Warszawa, 2007.
 410. Romuald Niedzielko - "Wołyń 1943-rozliczenie: materiały przeglądowej konferencji naukowej "W 65. rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich", Warszawa 10 lipca 2008", Instytut Pamięci Narodowej, 2010.
 411. Jan Niewiński - "Stosunki polsko-ukraińskie", "Głos Kresowian", Warszawa, 2005.
 412. Piotr Niwiński - "Garnizon Konspiracyjny Miasta Wilna", Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999.
 413. Piotr Niwiński - "Okręg Wileński AK w latach 1944-1948", Oficyna Wydawnicza Volumen, 1999; Wydawnictwo Mireki, 2014.
 414. Jerzy Robert Nowak - "Przemilczane zbrodnie: Żydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941", Wydawnictwo von Borowiecky, 1999.
 415. Zbigniew Nowak - "Od Augustowa do Mostów Wielkich: szkice z dziejów kresowego miasteczka 1549-1945", Oficyna Czec, Gdańsk, 2004.
 416. Ewa Nowicka - "Polacy czy cudzoziemcy. Polacy za wschodnią granicą", Nomos, Kraków, 2000.
 417. Beata Obertyńska, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Czapski, Jan Kazimierz Umiastowski, Wacław Grubiński, Anatol Krakowiecki - "My deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łag rów i zsyłek w ZSRR", Wyd. Alfa, 1989.
 418. Włodzimierz Odojewski - "Zasypie wszystko, zawieje", Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.
 419. Włodzimierz Odojewski - "Zmierzch świata", Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2005.
 420. Zbigniew Okoń - "Kresowi sąsiedzi: w szponach trzech ludobójczych hord", Wyd. Oświatowe "Fosze", 2005.
 421. Apolinary Oliwa - "Gdy poświęcano noże. Tragedia Wołynia Już bez cenzury - wspomnienia powojenne", Wydawnictwo Nowik sp.j., Opole, 2013.
 422. Tadeusz Olszański - "Kresy kresów. Stanisławów", Wydawnictwo Iskry, 2008.
 423. Tadeusz Olszański - "Kresy kresów. Stanisławów jednak żyje", Wydawnictwo Iskry, 2015.
 424. Mieczysław Orłowicz, Jerzy Siennicki - "Przedwojenna Polska w krajobrazach i zabytkach. Tom 3. Wołyń i Polesie", Wydawnictwo Libra, 2012.
 425. Mirek Osip-Pokrywka - "Kresy", Dom Wydawniczy PWN, 2015.
 426. Mirek Osip-Pokrywka, Magda Osip-Pokrywka - "Polskie ślady na Ukrainie. Przewodnik", Wyd. Bosz, 2013.
 427. Magda Osip-Pokrywka, Mirek Osip-Pokrywka - "Sentymentalna Ukraina", Carta Blanca, 2011.
 428. Joanna Ostrowska - "Tak musiało być. Wspomnienia", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2007.
 429. Jan K. Ostrowski (red. naukowa) - "Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego" (tom 18), Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, 2010.
 430. Filip Ożarowski - "Gdy płonął Wołyń", F.O. Publishing, Chicago, 1999.
 431. Anna Pachocka - "Dzieciństwo we dworze szlacheckim w 1 połowie XIX wieku", Wydawnictwo Avalon, 2009.
 432. Czesław Partacz (red.) - "Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943-1944", Koszalin-Leszno, 2004.
 433. Tadeusz Pater - "Listy o Kresach południowo-wschodnich", Wydawnictwo AA, 2006.
 434. Anna Pawełczyńska - "Koniec kresowego świata. Testament Prababki. Na cztery wiatry", Wydawnictwo Polihymnia, 2012.
 435. Łucja Pawlicka-Nowak - "Świadectwa zagłady", Wydawca: Muzeum II Wojny Światowej, 2015.
 436. Stanisław Pempel - "ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945", Wydawnictwo Trust, 1990.
 437. Andrzej Pepłoński - "Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920", Wydawnictwo Bellona, 2005.
 438. Adam Peretiakowicz - "Polska samoobrona w okolicach Łucka", Ośrodek Badań Społeczno-Kulturowych Towarzystwa Zachęty Kultury, 1995.
 439. Adam Peretiatkowicz - "Wołyńska samoobrona w dorzeczu Horynia", Wydawnictwo Author, 1997.
 440. Vitaliy Perkun - "Katalog pieczęci z ziem ukraińskich ze zbiorów Profesora Mariana Gumowskiego", Wydawnictwo DiG, 2011.
 441. Yohanan Petrovsky-Shtern - "Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
 442. Sergiusz Piasecki - "Zapiski oficera Armii Czerwonej (od 17 września 1939 r.)", Wydawnictwo LTW, 2002.
 443. Kazimierz Pietraszkiewicz, Helena Karło-Żeromska, Halina Nowicka - "Okręg Wileński AK: kwatermistrzostwo i produkcja materiałów wybuchowych we wspomnieniach", Oficyna Wydawnicza Instytutu Interfacji, 2000.
 444. Czesław Piotrowski - "Krwawe żniwa - za Styrem, Horyniem i Słuczą", Wyd. Adam Marszałek, 2005 i 2011.
 445. Czesław Piotrowski - "Krwawe żniwa. Zbrodnie ukraińskie na Wołyniu 1943", Wydawnictwo Bellona, 2016.
 446. Czesław Piotrowski - "Przez Wołyń i Polesie na Podlasie", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, 1998.
 447. Czesław Piotrowski - "Wojskowe i historyczne tradycje 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 1993.
 448. Czesław Piotrowski - "Zniszczone i zapomniane osiedla polskie i kościoły w gminach Kołki i Silno powiatu łuckiego na Wołyniu", Warszawa, 2001.
 449. Czesław Piotrowski - "Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły w powiecie kostopolskim na Wołyniu", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 2004.
 450. Czesław Piotrowski - "Zniszczone i zapomniane osiedla polskie oraz kościoły w powiecie sarneńskim na Wołyniu", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 2004.
 451. Tadeusz Piotrowski - "Genocide and Rescue in Wołyń: Recollections of the Ukrainian Nationalist Ethnic Cleansing Campaign Against the Poles During World War II", McFarland, 2000.
 452. Konrad Piskała, Leon Popek, Tomasz Potkaj - "Kres. Wołyń, historie dzieci ocalonych z pogromu" , Wydawnictwo Fabuła Fraza, 2016.
 453. Leszek Podhorodecki - "Kozacy Zaporoscy", Wydawnictwo Bellona, 2011.
 454. Wiktor Poliszczuk - "Akcja Wisła - próba oceny", Toronto, 1997.
 455. Wiktor Poliszczuk - "Apokalipsa według Wiktora Ukraińca", Toronto, 1996.
 456. Wiktor Poliszczuk - "Doktryna D.Doncowa - tekst i analiza", Toronto, 2006.
 457. Wiktor Poliszczuk - "Dowody zbrodni OUN i UPA - Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu", tom II, Toronto, 2000.
 458. Wiktor Poliszczuk - "Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy", Toronto, 1996.
 459. Wiktor Poliszczuk - "Gorzka prawda: cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa", Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Toronto - Warszawa, 2005.
 460. Wiktor Poliszczuk - "Gorzka prawda - zbrodniczość OUN-UPA", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, Warszawa, 1997.
 461. Wiktor Poliszczuk - "Gwałt na prawdzie o zbrodniach OUN Bandery", Toronto, 2003.
 462. Wiktor Poliszczuk - "Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wołyński, Warszawa, 1995.
 463. Wiktor Poliszczuk - "Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu" tom I, Wyd. Wiktora Poliszczuka, Toronto, 2003.
 464. Wiktor Poliszczuk - "Ludobójstwo nagrodzone", Toronto, 2003.
 465. Wiktor Poliszczuk - "Manowce polskich historyków", Toronto, 1998.
 466. Wiktor Poliszczuk - "Nacjonalizm ukraiński w dokumentach - integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu", część 1, 2 i 3, Toronto, 2002-2003.
 467. Wiktor Poliszczuk - "Ocena polityczna i prawna OUN i UPA" (także w wersji angielskiej: "Legal and political assessment of the OUN and UPA"), Toronto, 1997.
 468. Wiktor Poliszczuk - "Podręcznik nacjonalisty ukraińskiego (katastrofalny stan nauki polskiej)". Glaukopis (wyd. internetowe), Toronto, 2006 (jest to obszerna recenzja książki Romana Wysockiego "Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów 1929-1939").
 469. Wiktor Poliszczuk - "Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego", Toronto, 1997.
 470. Wiktor Poliszczuk - "Posłanie do braci Polaków. Prawosławnego Ukraińca w 55-tą rocznicę mordów wołyńskich", Toronto - Warszawa, 1998.
 471. Wiktor Poliszczuk - "Potępić UPA!", Wydawnictwo Capital, 2013.
 472. Wiktor Poliszczuk - "Rok 1943: OUN Bandery na Wołyniu", Warszawa 2002.
 473. Wiktor Poliszczuk - "Ukraińskie ofiary OUN-UPA", Toronto, 1998.
 474. Wiktor Poliszczuk - "Zginęli z rąk ukraińskich", Toronto, 1998.
 475. Martin Pollack - "Po Galicji", Wołowiec, 2007.
 476. Leon Popek - "Cmentarz parafialny w Ostrówkach na Wołyniu", Towarzystwo Przyjaciół Kamieńca i Ziemi Wołyńsko Podolskiej, Lublin, 2005.
 477. Leon Popek - "Ostrówki - wołyńskie ludobójstwo", Warszawa-Lublin, 2011.
 478. Leon Popek - "Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918-1997", Lublin, 1999.
 479. Leon Popek - "Świątynie Wołynia", Ośrodek Studiów Polonijnych i Społecznych PZKS, 1997.
 480. Leon Popek - "Wołyń podróż sentymentalna", Lublin, 2000.
 481. Leon Popek, Leon Karłowicz - "Śladami ludobójstwa na Wołyniu", Lublin, 1998.
 482. Leon Popek, Leon Karłowicz - "Świadkowie oskarżają", Wydawnictwo Polihymnia, Lublin, 2013.
 483. Leon Popek, Tomasz Trusiuk, Paweł Wira i Zenon Wira - "Wołyński testament", Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, Lublin, 1997.
 484. Stanisław L. Popek - "Oczy Ikony", Wydawnictwo Norbertinum", 2013.
 485. Michał Posadzy - "Ksiądz Jan Chojnacki - Życie i śmierć księdza", Szubin, 2014.
 486. Jerzy Prochwicz - "Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku", Wydawnictwo Neriton, 2003.
 487. Jerzy Prochwicz, Andrzej Konstankiewicz, Jan Rutkiewicz - "Korpus Ochrony Pogranicza, 1924-1939", Wydawnictwo "Barwa i Broń", 2003.
 488. Edward Prus - "Atamania UPA: tragedia kresów", Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
 489. Edward Prus - "Banderomachia - łże-rząd Stećki na tle rzeczywistości", Wrocław, Nortom, 2007.
 490. Edward Prus - "Herosi spod znaku tryzuba: Konowalec - Bandera - Szuchewycz", Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, 1985.
 491. Edward Prus - "Holocaust po banderowsku: czy Żydzi byli w UPA", Wydawnictwo Nortom, 1995 i 2001.
 492. Edward Prus - "Legenda Kresów: Szare Szeregi w walce z UPA", Wydawnictwo Nortom, 1995 i 2003.
 493. Edward Prus - "Operacja "Wisła": fakty-fikcje-refleksje", Wydawnictwo Nortom, 2002 i 2010.
 494. Edward Prus - "Patriarcha galicyjski. Rzecz o Arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim metropolicie greckokatolickim (1865-1944)", Wyd. Nortom, Wrocław, 1999 i 2008.
 495. Edward Prus - "Rycerze żelaznej ostrogi: oddziały wojskowe ukraińskich nacjonalistów w okresie II wojny światowej", Wydawnictwo Atla 2, 2000.
 496. Edward Prus - "SS-Galizien. Patrioci czy zbrodniarze?", Wydawnictwo Nortom, 2001.
 497. Edward Prus - "Stepan Bandera, 1909-1959. Symbol zbrodni i okrucieństwa", Wydawnictwo Nortom, 2004.
 498. Edward Prus - "Szatańskie igrzysko: historia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)", Nortom, 2009.
 499. Edward Prus - "Taras Czuprynka. Hetman UPA i wielki inkwizytor OUN", Wyd. Nortom, Wrocław, 1998.
 500. Edward Prus - "UPA", Warszawa, 1994.
 501. Edward Prus - "UPA: armia powstańcza czy kurenie rizunów", Wydawnictwo Nortom, 1994.
 502. Edward Prus - "Zapomniany ataman: Taras Bulba-Boroweć (1908-1981)", Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 2005.
 503. Edward Prus - "Z dziejów współpracy nacjonalistów ukraińskich z Niemcami w okresie II wojny światowej i okupacji", Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1985.
 504. Ryszard Przybylski - "Krzemieniec", Wydawnictwo Sic, 2003.
 505. Ryszard Przybylski - "Uśmiech Demokryta. Un presque rien", Wydawnictwo Sic, 2009.
 506. Antoni Przybysz - "Wspomnienia z umęczonego Wołynia: 1939-1945", Wydawnictwo Nortom, 2000.
 507. Janusz Pulnar - "Bogurodzicy zawsze wierni. Sanktuaria Maryjne kresów południowo-wschodnich", Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2012.
 508. Kazimierz Pułaski - "Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy", Wyd. DiG, 2004.
 509. Kazimiera Rafalska - "Przeżyłam łagry. Wspomnienia polskiej nauczycielki z Polesia", Wyd. Serafin, 2013.
 510. Stanisław Rakowski - "Wspomnienia z kresowej osady Kościuszkówka na Podolu", Wydawnictwo Klucz-Druk, Kluczbork, 1997.
 511. Teresa z Rembielińskich Materkowska - "Polski Dom. Rodzina - wspomnienia sercem pisane", Warszawska Firma Wydawnicza, 2013.
 512. Tadeusz Riedl - "Chodząc po Lwowie", Wydawnictwo Bernardinum, 2007.
 513. Tadeusz Riedl - "O Lwowie i lwowskim piśmiennictwie", Wydawnictwo Bernardinum, 2013.
 514. Janusz Rieger - "Studia nad Polszczyzną Kresową", Wydawnictwo Naukowe Semper, 2011.
 515. Maciej Robert - "Wołyń. Historia pewnego filmu", Wydawnictwo Film IT, 2016.
 516. Paweł Rokicki - "Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943-1945", Barwa i Broń, 2003.
 517. Wiesław Romanowski - "Bandera - terrorysta z Galicji", Wyd. Demart, Warszawa, 2012.
 518. Wincenty Romanowski - "ZWZ-AK na Wołyniu 1939-1944", RW KUL, 1993.
 519. Eugeniusz Romer - "Z dziejów Polaków na Litwie. Wspomnienia 1871-1939", Wydawnictwo MultiArt, 2014.
 520. Krzysztof Rowiński - "Moje zderzenie z bolszewikami: we wrześniu 1939 roku", Polska Fundacja Kulturalna, 1986.
 521. Tomasz Róg - "... i zostanie tylko pustynia. Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939-1948. Gmina Cieszanów, powiat Lubaczów", Rzeszów, 2011.
 522. Mirosław Jan Rubas - "Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej. Relacje i wspomnienia żołnierzy KOP i funkcjonariuszy SG", Wydawnictwo "Barwa i Broń", Stow. Weteranów Polskich Formacji Granicznych, 2002.
 523. Małgorzata Ruchniewicz (red.) - "Nie jesteśmy całkiem zapomniani... Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946-1955", Instytut Pamięci Narodowej, KŚZpNP Oddział w Warszawie, 2014.
 524. Katarzyna i Jerzy Samusikowie - "Dwory i pałace na Kresach Wschodnich. Między Niemnem a Bugiem", Fundacja Sąsiedzi, 2012.
 525. Eustachy Sapieha - "Tak było...", Świat Książki, 2012.
 526. Jadwiga Sawicka - "Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej", Wydawnictwo DiG, 1999.
 527. Dieter Schenk - "Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej", Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2012.
 528. Teresa Siedlar-Kołyszko - "Byli, są. Czy będą?", Wydawnictwo Impuls, 2006.
 529. Teresa Siedlar-Kołyszko - "Od Smoleńska po Dzikie Pola: Polacy na ziemiach I i II Rzeczpospolitej", Polska Fundacja Kulturalna, 1998.
 530. Teresa Siedlar-Kołyszko - "Przecież tu Polska kiedyś była... Reportaże kresowe", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2012.
 531. Michał Siekierka - "SS-Galizien: między ideologią nazizmu, ukraińskim nacjonalizmem a zbrodniami", Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, 2012.
 532. Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Czesław Filipowski - "Katalog wystawy ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA na kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947", Wrocław, 2008.
 533. Szczepan Siekierka, Henryk Komański - "Ludobójstwo dokonane na duchowieństwie obrządku łacińskiego przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1947", Wrocław, 2008.
 534. Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Krzysztof Bulzacki - "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947", Wrocław, 2006.
 535. Szczepan Siekierka, Henryk Komański - "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946", Wrocław, 2004 oraz 2007.
 536. Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Przewodnik - "Pomniki, tablice pamięci i mogiły na terenie Polski ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN i tzw. UPA 1939-1947", Wrocław, 2007.
 537. Ewa Siemaszko, Władysław Siemaszko - "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945" (tom I i II), Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa, 2000.
 538. Ewa Siemaszko - "Wołyń naszych przodków. Śladami życia - czas zagłady", 2008.
 539. Jan Siemiński - "Walczące Grodno - wspomnienia harcerza", Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
 540. Ignacy Z. Siemion - "Wilno chemiczne do połowy XIX stulecia", Wydawnictwo Retro-Art, 2009.
 541. Paweł Sierżęga - "Kazimierz Tyszkowski (1894-1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 542. Henryk Sipowicz-Bogowski - "Śladami epopei Wileńskiej", Wydawnictwo Res Polona, 1994.
 543. Mikołaj Siwicki - "Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich", nakładem autora, 1992.
 544. Olgierd Skalski, Janusz Wróbel (red.) - "Zwierzenia młodego zesłańca", Instytut Pamięci Narodowej, 2012.
 545. Teofil Skalski - "Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900–1932. Wspomnienia", Wydawnictwo Norbertinum, Lublin - Rzym - Lwów, 1995 (wyd. II - 2008).
 546. Jadwiga Skibińska-Podbielska - "Epopeja wołyńska 1913-1945", Wydawnictwo Norbertinum, 2013.
 547. Żanna Słoniowska - "Przedwojenny Lwów. Najpiękniejsze fotografie", Wydawnictwo RM, 2013.
 548. Andrzej Smolarczyk - "Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie poleskim w latach 1919-1939", Wydawnictwo ASPRA-JR, 2014.
 549. Wiktor Snastin - "Inspektorat "F": materiały do historii Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 1997.
 550. Timothy Snyder - "Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę", Wydawnictwo Znak, Kraków, 2008.
 551. Józef Sobiesiak - "Przebraże", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971.
 552. Józef Sobiesiak, Ryszard Jegorow - "Ziemia płonie", Wydawnictwo Lubelskie, 1974.
 553. Michał Sobków - "Życiowy dyżur", Wydawnictwo Atut, 2010.
 554. Bogusław Soboń - "Wołyński życiorys: wspomnienia i refleksje (wokół Kopalni Bazaltu w Janowej Dolinie, pow. Kostopol)", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wołyński, 1999.
 555. Alf Soczyński - "Krew i ogień", Wydawnictwo My Book, Szczecin, 2009.
 556. Andrzej Solak - "Kresy w płomieniach (1908-1957). Seria: Nasza historia", Wydawnictwo eSPe, 2013.
 557. Mariusz Solecki - "Historie pisane przez wojnę", Wydawnictwo LTW, 2015.
 558. Stanisław Sosenkiewicz, Norbert Tomczyk - "Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na polskich leśnikach w latach 1938-1948", Wrocław, 2008.
 559. Andrzej Sowa - "Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947: zarys problematyki", Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków, 1998.
 560. Jerzy Sroka - "9 Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej", Wydawnictwo Author, 1995.
 561. Stanisław Srokowski - "Czas diabła", Poznań, Zysk i Spółka, 1999
 562. Stanisław Srokowski - "Duchy dzieciństwa", Warszawa, LSW, 1985.
 563. Stanisław Srokowski - "Hnilcze. Prawda, pamięć i ból", Wydawnictwo Światowit, 2013.
 564. Stanisław Srokowski - "Nienawiść", Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2006.
 565. Stanisław Srokowski - "Płonący motyl", Warszawa, PIW, 1989.
 566. Stanisław Srokowski - "Repatrianci", Warszawa, Czytelnik, 1998.
 567. Stanisław Srokowski - "Strach. Opowiadania kresowe", Wyd. Fronda, 2014.
 568. Stanisław Srokowski - "Ślepcy idą do nieba", Wydawnictwo Arcana, 2011.
 569. Stanisław Srokowski - "Ukraiński kochanek", Wydawnictwo Arcana, Kraków, 2008.
 570. Stanisław Srokowski - "Walka kogutów", Śląsk, 1981.
 571. Stanisław Srokowski - "Zdrada", Wydawnictwo Arcana, Kraków, 2009
 572. Halina Stachyra - "27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej 1943-1944: żołnierze i kadra dowódcza i ich losy: studium historyczno-socjologiczne", Lubelskie Centrum Marketingu, 2003.
 573. Zygmunt Stański, Witold Stański - "Poryck. Miasteczko kresowe - Symbol tragedii Polaków na Wołyniu", Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
 574. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś - "Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
 575. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski (red.) - "Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej" (z płytą CD), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2011.
 576. Janina Stopyra-Gawrońska - "Bez dzieciństwa", Warszawa, 1997.
 577. Anna Strońska - "Dopóki milczy Ukraina", Wydawnictwo Trio, 2006.
 578. Tomasz Strzembosz - "Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu: materiały sesji naukowej, KUL 24-25.IX.1985 r.", Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993.
 579. Tomasz Strzembosz - "Studia z dziejów okupacji sowieckiej, 1939-1941", Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1997.
 580. Edward Studziński - "Z Polesia do sowieckiego łagru", Wydawnictwo Nortom, 2012.
 581. Adam Sudoł - "Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (jesień 1939 roku) - wybrane problemy polityczne i organizacyjne", Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1997.
 582. Dorota Sumińska - "Autobiografia na czterech łapach czyli historia jednej rodziny", Wyd. Literackie, 2011.
 583. Joanna Sypuła-Gliwa - "Dwór, pejzaż okaleczony", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2007.
 584. Joanna Sypuła-Gliwa - "Podróż na Wschód", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2011.
 585. Richard Szawłowski - "Wojna Polsko-Sowiecka 1939", Wydawnictwo Neriton, 1995.
 586. Zbigniew Szczepanek - "Zamki na Kresach" (wersja polsko-angielska), Bernardinum Wydawnictwo Diecezji Peplińskiej, 2008.
 587. Antoni B.Szcześniak, Wiesław Z.Szota - "Wojna polska z UPA: droga do nikąd", Wydawnictwo Bellona, 2013.
 588. Małgorzata Szejnert - "Usypać góry. Historie z Polesia", Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, 2015.
 589. Aleksander Szemiel - "23 Brasławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej: we wspomnieniach dowódców i żołnierzy", Oficyna Wydawnicza "Adiutor", 2002.
 590. Bronisław Szeremeta - "Watażka - jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia", Wrocław, 2000.
 591. Wacław Szetelnicki - "Trembowla: kresowy bastion wiary i polskości", Wydawnictwo Rubikon, 1992.
 592. Witold Szolginia - "Tamten Lwów tom 1: Oblicze miasta", Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2010.
 593. Witold Szolginia - "Tamten Lwów tom 2: Ulice i place", Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2011.
 594. Witold Szolginia - "Tamten Lwów tom 3: Świątynie, gmachy, pomniki", Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2012.
 595. Witold Szolginia - "Tamten Lwów tom 4: My, lwowianie", Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2014.
 596. Witold Szolginia - "Tamten Lwów tom 5: Życie miasta", Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015.
 597. Rajmund Szubański - "Plan operacyjny "Wschód", Wydawnictwo Bellona, 1993.
 598. Piotr Szubarczyk - "Czerwona apokalipsa. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę i jej konsekwencje", Wydawnictwo AA, 2014.
 599. Mieczysław Szustakowski - "Od Zbaraża do Wrocławia - na Czarnym Tatarskim Szlaku: wspomnienia", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010.
 600. Paweł Świetlikowski - "Wołało nas Wilno: z dziejów Garnizonu Miejskiego Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego", Księgarnia Św. Wojciecha, 1991.
 601. Barbara Tarkowska - "Bagnety i krzyże 1914-1921", Wydawnictwo Bellona, 2008.
 602. Jan Spytek Tarnowski - "Przez bezkresy historii. Od Wołynia, Podola do Lwowa", Fundacja Sąsiedzi, 2015.
 603. Lynne Taylor - "Polskie sieroty z Tengeru. Od Syberii przez Afrykę do Kanady 1941-1949", Wydawnictwo Rebis, 2010.
 604. Andrzej Tłomacki - "Sapiehowie, Linia kodeńska", Warszawa, 1996.
 605. Jerzy Tomaszewski - "Ojczyzna nie tylko Polaków: mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939", Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 606. Jerzy Tomaszewski - "Rzeczpospolita wielu narodów", Czystelnik, 1985.
 607. Jerzy Tomaszewski - "Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918-1939", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990.
 608. Jerzy Tomaszewski - "Z dziejów Polesia, 1921-1939: zarys stosunków społeczno-ekonomicznych", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.
 609. Longin Tomaszewski - "Kronika Wileńska, 1939-1941", Wydawnictwo Pomost, 1990.
 610. Longin Tomaszewski - "Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945", Oficyna Wydawnicza Rytm, 1999.
 611. Ryszard Torzecki - "Polacy i Ukraińcy: sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej", Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
 612. Feliks Trusiewicz - "Duszohubka", Wydawnictwo Nortom, Wrocław, 2004.
 613. Wanda Trzeciecka - "Wspomnienia z Kresów", Łośgraf, 2008.
 614. Jan Turnau - "Bracia zza Buga: wspomnienia z czasu wojny", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1999.
 615. Józef Turowski - "Pożoga: walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
 616. Józef Turowski, Władysław Siemaszko - "Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu, 1939-1945", Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Środowisko Żołnierzy 2. Warszawskiej Dywizji Piechoty GKBZHwP. IPN, 1990.
 617. Stanisław Uliasz - "O literaturze Kresów i pograniczu kultur: rozprawy i szkice", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001.
 618. Wincenty Urban - "Droga Krzyżowa archidiecezji lwowskiej w latach II wojny światowej 1939-1945", Semper Fidelis, Wrocław, 1983.
 619. Mariusz Urbanek - "Genialni. Lwowska szkoła matematyczna", Wydawnictwo Iskry, 2014.
 620. Jolanta Wachowicz-Makowska - "Świat zapamiętany", Czytelnik, 2002.
 621. Henryk Wasilewski - "Czar mojego Polesia", Wyd. Nortom, 2007.
 622. Jan Wajman - "Chłopcy z Kresów", Wydawnictwo Nortom, 2006.
 623. Wojciech Walanus - "Sztuka na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Fotografie z XIX wieku", Wydawnictwo Universitas, 2013.
 624. Adam Walczak - "13. Brygada Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego", Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2002.
 625. Edward Walewander - "Losy pedagogów polskich na Wschodzie", Stow. Współpracy Polska - Wschód, 2002.
 626. Melchior Wańkowicz - "Dzieje rodziny Korzeniewskich. Drogą do Urzędowa. Reportaże z Wołynia. Od Stołpców po Kair", Wydawnictwo Prószyński, 2010.
 627. Romuald Warakomski, Piotr Niwiński, Anna Kubajak - "Wileńskie dramaty w czasie wojny i w PRL: Komórka Legalizacyjna Sztabu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w latach 1939-1947", Kubajak, 2006.
 628. Stanisław Wasylewski - "Lwów", Wydawnictwo LTW, 2014.
 629. Eugeniusz Wawrzyniak - "Ze wspomnień żołnierzy AK, Okręgu Nowogródek", Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
 630. Włodzimierz Ważniewski - "Stracone nadzieje. Polityka władz okupacyjnych w Małopolsce Wschodniej 1939-1944", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2009.
 631. Jerzy Węgierski - "Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol", Wydawnictwo Platan, Kraków, 1996.
 632. Jerzy Węgierski - "Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944", Wyd. Platan, 1997.
 633. Jerzy Węgierski - "Lwowska konspiracja narodowa i katolicka: 1939-1947", Platan, 1994
 634. Jerzy Węgierski - "Lwów pod okupacją sowiecką: 1939-1941", Editions Spotkania, 1991.
 635. Jerzy Węgierski - "W lwowskiej Armii Krajowej", Instytut Wydawniczy Pax, 1989.
 636. Katarzyna Węglicka - "Gawędy kresowe. "Moja" Litwa", Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2011.
 637. Katarzyna Węglicka - "Kresowym szlakiem: gawędy o miejscach, ludziach i zdarzeniach", Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 2005.
 638. Katarzyna Węglicka - "Na dalekiej Ukrainie. Gawędy kresowe", Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2007.
 639. Katarzyna Węglicka - "Wędrówki kresowe: gawędy o miejscach, ludziach i zdarzeniach", Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 2006.
 640. Paweł Wieczorkiewicz - "Między dwoma wrogami. Studia i publicystyka", Wydawnictwo LTW, 2014.
 641. Joanna Wieliczka-Szarkowa - "Czarna Księga Kresów", Wydawnictwo AA, Kraków, 2012.
 642. Joanna Wieliczka-Szarkowa - "Wołyń we krwi 1943", Wydawnictwo AA, 2013.
 643. Marek Wierzbicki - "Ocalone archiwum polski podziemnej: ziemie Wschodnie II RP w dokumentach ze zbioru Wojciecha Bukata", Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 1997.
 644. Jacek E. Wilczur - "Wileński pierścień śmierci. Dramatyczne dzieje Wilna i Ziemi Wileńskiej 1939-1945", Agencja Wydawnicza CB, 2012.
 645. Jan Wojciech Wingralek - "Tam gdzie lwowskie śpią orlęta", Instytut Lwowski w Warszawie, 2001.
 646. S. Kazimiera Wirgowska - "Ojczyzno moja, gdzie jesteś?" (Zakonnice polskie na Kresach Wschodnich i na Syberii 1939-1956), Wydawnictwo Norbertinum, Lublin, 2009.
 647. Ewaryst Edmund Witczak - "Wspomnienia małego sybiraka (lata 1939-1946)", Warszawska Firma Wydawnicza, 2014.
 648. Wanda Wojtkiewicz-Rok - "Lata chwały i dni grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie", Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
 649. Józef Włast - "Opowiadania historyczne z dziejów okolicy Słuczy i jej dopływów", Spółka Wydawnicza Polska, 1897.
 650. Wojciech Włodarkiewicz - "Polesie 1939", Wydawnictwo Bellona, 2011.
 651. Wojciech Włodarkiewicz - "Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939)", Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, 2013.
 652. Wojciech Włodarkiewicz - "Wołyń 1939", Wydawnictwo Bellona, 2016.
 653. Rafał Wnuk - "Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956", Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa-Lublin, 2007.
 654. Mieczysław Wojciechowski - "Tam została moja młodość. Opowieść wołyńska", Księgarnia Akademicka, 2007.
 655. Tadeusz Wolak (red.), Czesław Piotrowski - "Przebraże 1943", Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Wołyński, Warszawa 1996.
 656. Tadeusz Wolczyk - "Tarnoszyn w ogniu", A3 Drukarnia, Chełm, 2009 i 2012.
 657. Andrzej Wolkenberg - "Szkice z życia Zabużanina", Wydawnictwo Novae Res, 2012.
 658. Józef Wołczański - "Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie", Kraków, 2007.
 659. Józef Wołczański - "Eksterminacja Narodu Polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945", Kraków, 2006.
 660. Józef Wołczański - "Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917–1991", Kraków, 2010.
 661. Jerzy Wowk - "Kultura polska w życiu Ukrainy: historia, dzień dzisiejszy: materiały z II międzynarodowej konferencji naukowej, Kijów, 6-9 listopada 1997 roku", 2000.
 662. Alojzy Wójtowicz, Antoni Wójtowicz - "Kronika małej ojczyzny w Lwowskim Okręgu AK-NIE-WiN", Zakład Poligrafii WSP, Zielona Góra, 1992.
 663. Leszek Wójtowicz - "Później szatan wstąpił w ludzi. Zapiski nie tylko z Wołynia", Lublin, 2008.
 664. Franciszek Wysłouch - "Echa Polesia", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2012.
 665. Franciszek Wysłouch - "Na ścieżkach Polesia", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2012.
 666. Franciszek Wysłouch - "Opowiadania poleskie", Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 2013.
 667. Roman Wysocki - "Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939: geneza, struktura, program, ideologia", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
 668. Józef Wyspiański - "Barbarzyństwa OUN-UPA", wydawnictwo nieznane (nakład 500 egz.), Lubin 2009.
 669. Lech Wyszczelski - "Wojna o Kresy Wschodnie 1918-1921", Wydawnictwo Bellona, 2011.
 670. Lech Wyszczelski - "Wyprawa kijowska Piłsudskiego 1920", Wydawnictwo Bellona, 2014.
 671. Konrad Zagończyk - "Między nami sąsiadami”, Wydawnictwo Antyk, 2005.
 672. Jan Zaleski - "Kronika życia", Kraków, 1999.
 673. Jan Zaleski - "Polszczyzna Kresów Południowo-Wschodnich", Wydawnictwo Viridis, Kraków, 1998.
 674. Radosław Zenderowski - "Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)", Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
 675. Zbigbiew Ziembolewski - "W morzu nienawiści", Wydawnictwo Apla, Krosno, 2001.
 676. Aleksandra Zińczuk (red.) - "Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943" (książka w języku polskim i ukraińskim), Stowarzyszenie "Panorama Kultur", Lublin, 2012.
 677. Tadeusz Ziubiński - "Ogień przy drodze", Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2010.
 678. Magdalena Zowczak (red.) - "Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne", Wydawnictwo DiG, 2003.
 679. Tomasz A. Żak - "Dom za żelazną kurtyną. Listy do Pani S.", Agencja Fotograficzno-Wyd. Olszewski, 2013.
 680. Władysław Żołnowski - "Matka Boska Buszczecka i jeźdźcy Apokalipsy", Wyd. Polihymnia, Lublin-Opole, 1998.
 681. Władysław Żołnowski - "Niebo i piekło mojej ziemi", Opole, 1992.
 682. Sulimir Żuk - "Skrawek piekła nad Podolem", Warszawa, 2009.
 683. Andrzej Żupański - "Droga do prawdy o wydarzeniach na Wołyniu", Wyd. Adam Marszałek, 2006 i 2012.
 684. Andrzej Żupański - "Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty: poznaj werdykt historyków polskich i ukraińskich", Wydawnictwo Rytm, 2007.
 685. Leon Żur - "Którędy do pojednania: Polacy i Ukraińcy", Wydawnictwo Hańcza, Suwałki, 2007.
 686. Leon Żur - "Mój wołyński epos", Wydawnictwo Hańcza, Suwałki, 1997.
 687. Leon Żur - "Polacy i Ukraińcy: zabliźnić rany", Wydawnictwo Hańcza, Suwałki, 2001.
 688. Stanisław Żurek - "UPA w Bieszczadach", Wrocław, Wydawnictwo Nortom, 2007.
 689. Zbigniew Żyromski - "Miasto kresowe - Monasterzyska wczoraj i dziś", Wrocław, 2006.

Oprac. lek.med. Jarosław Kosiaty
Serwis "Wołyń naszych przodków..." www.nawolyniu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt z autorem: jkosiaty@esculap.pl

Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl