Ostróg nad Horyniem, 2000 r. Brama Łucka, pozostałość po dawnych murach miejskich z XV w. Fot. T. Marciak.