Liceum Krzemienieckie, rok szkolny 1929/1930 (?). W pracowni geograficznej prof. Franciszka M±czaka. W¶ród uczniów: Halka Dobrzyńska, Filipina Stadnicka, Burzyński, Antek Malinowski. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Nied¼wieckich.