Świadectwo pracy Adama Niedźwieckiego, nauczyciela w Gimnazjum należącym do Liceum Krzemienieckiego z pierwszych lat istnienia po odzyskaniu niepodległości. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Niedźwieckich.