Mapy Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej


II Rzeczpospolita

Podział administracyjny
(stan z 1930 r.)
Za zgodą Demart s.c.

Tereny ludobójstwa OUN-UPA
1942-1943 oraz 1946-1947

(granice Polski w 1939 i 1945 r.)
Oprac. Ewa Siemaszko

Województwo wołyńskie
Mapa administracyjno-
komunikacyjna
(stan z 1939 r.)

Województwo wołyńskie
Mapa administracyjna
(stan z 1939 r.)
Oprac. Ewa Siemaszko

Okręg Wołyński
Armii Krajowej

styczeń-sierpień 1944
(inspektoraty i obwody)

Ośrodki samoobrony
w województwie wołyńskim

Mapa II Rzeczpospolitej
1943 rok

Wybrane miejsca ludobójstwa
OUN-UPA na ludności polskiej

(Wołyń i Galicja Wschodnia)
Źródło: "GW", 22.06.2013.

Zmiany terytorialne
Państwa Polskiego

(lata: 1018, 1634, 1939, 1945)
Skala 1:8 000 000

Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl