II Rzeczpospolita
Podział administracyjny (stan z 1930 r.)
Skala 1:3.000.000

Czerwonymi kropkami oznaczono na mapie miasta wojewódzkie:
 1. województwo białostockie - Białystok
 2. województwo kieleckie - Kielce
 3. województwo krakowskie - Kraków
 4. województwo lubelskie - Lublin
 5. województwo lwowskie - Lwów
 6. województwo łodzkie - Łódź
 7. województwo nowogródzkie - Nowogródek
 8. województwo poleskie - Brześć nad Bugiem
 9. województwo pomorskie - Toruń
 10. województwo poznańskie - Poznań
 11. województwo stanisławowskie - Stanisławów
 12. województwo śląskie - Katowice
 13. województwo tarnopolskie - Tarnopol
 14. województwo warszawskie - Warszawa
 15. województwo wileńskie - Wilno
 16. województwo wołyńskie - Łuck
Niebieską kropką oznaczono na mapie Wolne Miasto Gdańsk.

Mapa udostępniona dzięki uprzejmości firmy "Demart" s.c.
"Atlas historyczny 1815-1939 - szkoła średnia",
(C) Demart s.c. Warszawa 2000. Serdecznie dziękujemy.

Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl