Ostróg nad Horyniem, lata 30-te. Klasa IVb Gimnazjum Państwowego im. M. Konopnickiej. W ¶rodkowym rzędzie dyrektor Łysek i wychowaczyni Biernacka. W¶ród uczniów: Zina Beziukówna, Irena Burmistrówna, Nadiusza Czerniakiewicz, H. Łobanowska, Mielniczenkówna, E. Pechroń (?), Walentyna Pokalówna, Lala Rychlicka, Estera Szapirówna, H. Szymańska, S. Szyłkajtis, R. Zajcewówna, Zygadło. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego (dar J.O. Pawłowskiego).