Ostróg nad Horyniem, pierwsza połowa lat 30-tych. Święto wychowania fizycznego na boisku Seminarium Nauczycielskiego (później przekształconego w Liceum Pedagogiczne). Ze zbiorów T. Marcinkowskiego (dar J.O. Pawłowskiego).