Ostróg nad Horyniem, lata międzywojenne. Poświęcenie krzyża misyjnego. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.