Ostróg nad Horyniem, 2000 r. Zamek książąt Ostrogskich z XVI w., wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Fot. T. Marciak.