Wieś Zielony Dąb w gminie Buderaż, przed 1943 r. Zamordowani przez upowców 3 lipca 1943 r. podczas rzezi wsi: zakłuty nożami Wacław Wereszczyński i jego siostra Justyna Borowska, obywatelka francuska, będąca w odwiedzinach u rodziny, zakłuta nożami i spalona w stodole. Ze zbiorów W. i E. Siemaszków (dar J. Wereszczyńskiego).