Ostróg nad Horyniem, lata międzywojenne. Budynek Seminarium Nauczycielskiego, do 1832 r. (kasacji zakonów przez władze carskie) był tutaj klasztor oo. Kapucynów. W styczniu 1944 r. w budynku schronili się Polacy i pod dowództwem kapucyna o. Remigiusza Kranca, bronili się w oblężeniu przed UPA. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.